Musimimusen

Hurtig i gang med Sipura SPA-3000 mod Musimi

Musimimusen
Musimimusen

Master reset:

**** (tastetryk for at komme ind via telefonen)
73738# (for factory reset og dernæst) 1 (for confirm og lagde røret på)

Note: Der er mange parametre i SPA, derfor kan master reset give et godt udgangspunkt, nemlig fabrikkens forvalg af indstilling.

Find IP adressen

**** (tastetryk på telefonen)
110# (noterede adressen den sagde)

Jeg checkede om firmware skulle opdateres.

Der fandtes nyere hos Sipura, så jeg hentede pakken hjem og lagde det på SPA’en via exe-filen (m. Wnizip direkte fra zip-filen, uden at pakke den ud). (I øvrigt der findes også en ny kritisk sikkerhedsopdatering til Winzip).

Se opdateringen af SPA http://www.sipura.com/support

Fulgte derefter Musimis setup for SPA (2000) – til Line 1

Musimi Konfigurations wizard SPA-2000

Note: I SPA 3000 hedder parametrene det samme, så jeg får dermed de væsentligste sat i min SPA 3000 til samme værdier som Musimi har anbefalet for SPA 2000

Dermed virkede den del, i min SPA 3000, der er ligesom SPA 2000.

Jeg kan nu ringe ud og ind via Musimi. Dialplanet er lige nu lig med dialplan for SPA 2000.

Derefter gik jeg i krig med nr. 2 VoIP og PSTN.

Det kan bruges på mange forskellige måder.

I SPA User Guide (2.0.9) findes opdateret information om SPA 2000 og fra side 38 findes SPA 3000 specifikt

Jeg ønskede at lade min telefon være centrum for ind og udgående kald mod fastnet, Musimi, og mod en anden VoIP udbyder. Parametrene for den anden VoIP udbyder er lagt ind på PSTN siden, men i første omgang dog uden at aktivere registreringen. Det er måske atypisk. Måske kunne du ønske at ringe mellem PSTN og VoIP, som også er muligt. Evt. se i nedenståndet link: Voxilla – SPA 3000 QUA, og se nedenstående Bridging VoIP til PSTN og PSTN til VoIP (med PIN).

For at opnå min ønskede konfiguration har jeg på PSTN siden:

PSTN Line
Line Enable: yes

Proxy and Registration
Proxy: IP-adresse_på_en_anden_proxy (kunne også være proxy URL)
Register: no (indtil videre)
Subscriber Information
Display Name: mit navn
User ID: mit_andet_tlf_no
Password: pw_mit_andet_tlf_no

VoIP-To-PSTN Gateway Enable: yes
PSTN-To-VoIP Gateway Enable: no
PSTN Ring Thru Line 1: yes

FXO Timer Values (sec)
PSTN Answer Delay: 20 (så vi har 20 sec til at tage telefonen)
PSTN Dialing Delay: 2 (var 1 – sæt evt. til 2 ell. 3, hvis centralen er lidt sløvt med at tage imod DTMF)
PSTN Ring Thru Delay: 0 (undgår delay, ingen behov i forb.m. med dansk caller ID)
PSTN Ring Timeout: 8 (undgår at logikken timer ud mellem ringning fra PSTN)

PSTN Disconnect Detection
Detect CPC: no
Detect Polarity Reversal: no
Detect PSTN Long Silence: yes
PSTN Long Silence Duration: 30 (default)
PSTN Silence Threshold: medium
Detect VoIP Long Silence: yes
VoIP Long Silence Duration: 30 (default)
Detect Disconnect Tone: yes
Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;4(.25/.25/1+2)

NB: Polarity Reversal og CPC leveres normalt ikke til private. Hos TDC koster det 300 kr. i oprettelse og 25 kr. i kvartalet, hvis man ønsker signalerne.
NB Regler for disconnect i Danmark: Når du (A abonnenten) ringer til B (B abonnenten) så skal B have mulighed for at lægge på og tage samtalen igen på et andet apparat. Derfor, hvis B lægger på først, så vil der typisk gå mellem 90 og 120 sekunder før centralen sender Disconnect Tone. Dette gælder dog ikke ved kald til mobiltelefon. Hvis mobiltelefonen lægger på, så sendes Disconnect Tone med det samme. Lægger A abonnenten på først, så sendes Disconnect Tone med det samme.

FXO Port Impedance: 370+620||310nF (som det nærmeste af 400+500//330nF)
PSTN To SPA Gain: 10 (jeg kørte med fabriksindstillingen 0, men nogle finder lyden bedre med 10)

For at begrænse, at det kun er mig selv som kan kalde via PSTN når jeg åbner op
Under VoIP Users and Passwords (HTTP Authentication)
VoIP User 1 Auth ID: mit_musimi_tlf_no
VoIP User 1 Password: pw_mit_musimi_tlf_no

Under Admin, Advanced, Line 1, har jeg tilføjet

Gateway Accounts

Gateway 1: IP-adresse_på_en_anden_proxy (kunne også være proxy URL)
GW1 Auth ID: mit_andet_tlf_no
GW1 Password: pw_mit_andet_tlf_no

Dial Plan: (xxxxxxxx|112|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

Så virker kald via Musimi som før med den udvidede dialplan. Med telefon tast #0 kan jeg nu vælge fastnetlinie, og med #1 kan jeg vælge den anden VoIP udbyder.

Se konfigurationen

— Bridging VoIP til PSTN og PSTN til VoIP (med PIN) —

Jan Becher har testet brugen af Voxilla SPA 3000 config-wizard, og kom til denne komklusion.

Lav factory-reset

Følg Voxilla SPA 3000 config-wizard

Ret
Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;4(.25/.25/1+2)
FXO Port Impedance: 370+620||310 nf
PSTN Ring Timeout: 8

Kilde: MusimiForum:820

— Resten, herfra og videre i teksten, er blot kommentarer —

Venligst lånt af Klaus, kendt fra Musimi forumet, har jeg pt. en SPA 2000 til at sammenligne med. Jeg kunne dermed se at mine gætterier holdte vand.

Ligesom for SPA 2000 kan SPA 3000 registrere på 2 proxy servere. På SPA 2000 hører de to VoIP1 og VoIP2 til hhv. telefon 1 og telefon 2. I SPA 3000 hører de til hhv. telefon og PSTN. Se manualen side 42, pkt. 4.2.3

Hvis man med SPA 3000 kun har 1 musimi konto, og man ikke ønsker 2 registreringer kørende mod samme, da er det også muligt. Se manualen side 52 pkt. 4.10, og side 55 pkt. 4.13.2

Udgående kald kan man via dialplan køre videre mod helt andre SIP adresser. Har man konti andre steder kan det gøres med autenticate. Via dialplan kan man så have “sin egen peering”.

Mangles første ciffer ved kald via fastnettet skyldes det at centralen ikke kan følge med.

PSTN Dialing Delay står som default til 1, man kan eventuel ændre værdien til 3 (sekunder).

Konklusion:

SPA 2000 kan håndtere 2 forskellige telefonapparater mod hver deres SIP konti (eller mod samme konto).
SPA 3000 kan håndtere 1 telefon og 1 fastnet linie mod hver deres SIP konti og telefon mod fastnet, samt visa versa. SPA 3000 har også muligheden for at bruge “egen peering”. Endvidere har både SPA 2000 og 3000 et hav af features. Der er flest i SPA 3000, og de er rimelig godt dokumenteret.

Vejledningen hos Musimi en stor hjælp til hurtigt at komme i gang – også for SPA 3000 – Da der er mange parametre at tage vare på.

SPA 3000 kan ikke som X-Lite køre registreret mod mange SIP proxi samtidigt, men SPA 3000 kan kalde med authenticate mod mange, også direkte IP til IP.

Såvel SPA 2000 som SPA 3000 virker til at være et SIP kvalitetsprodukt.

———-

Lidt mere dialplan

I Dialplan eksemplet kan der kun tastes tal mod fastnet linien, og det samme mod den alternative VoIP. Men dialplanen kan naturligvis udbygges på tilsvarende måde, som er vist mod Musimi. Ønskes dialplandet udbygget med TDC selvbetjeningen på fastnet linien da kunne det sandsynligvis se således ud:

På siden Line 1

Dial Plan: (xxxxxxxx|112|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#0,:>*xx*xx.#S0<:@gw0>|
<#0,:>*xx*xx.*#S0<:@gw0>|<#0,:>#xx*xx.*#S0<:@gw0>|<#0,:>*#xx#S0<:@gw0>|
<#0,:>#xx#S0<:@gw0>|<#0,:>*#xx#S0<:@gw0>|<#0,:>**xxS0<:@gw0>|
<#0,:>#xx*xx#S0<:@gw0>|<#0,:>*x#S0<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

I de viste dialplan har jeg valgt at bruge servicevalg med kode, fx #0, man kunne også vælge mønstergenkendelse i selve nummeret, fx |112S0<:@gw0>|

Portering af numre mellem mobil og fastnet er under vejs, men der er nok ikke ret mange flyttet endnu, så man kan også bruge dialplan til at sende alle kald til mobilnumre ud via FSTN. Det gøres i eksemplet her, plus alarm nummeret 112, samt at man stadig har muligheden med først at taste #0 for at komme ud via fastnettet. De øvrige 8-cifrede numre, plus 00 efterfulgt at et vilkårligt antal cifre, samt * efterfulgt af 2 cifre vil gå ud via VoIP1 IP-telefoni.

Dialplan: (2xxxxxxx<:@gw0>|[3456][01]xxxxxx<:@gw0>|112S0<:@gw0>|
xxxxxxxx|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

Viderestilling med R-tasten

De fleste analogtelefoner har en R-tast. På apparater købt til brug mod bycentraler sender R-tasten et signal, som svarer til man lægger røret på i kort tid. Er det købt i Danmark er signalet ca. 100 millisekunder. Signalet kaldes også for ”sløjfebrydning” fordi det minder om at centralen mister forbindelsen en kort tid. På engelsk kaldes signalet bl.a. for hook-flash, eller blot flash signal. Dette signal kan bl.a. anvendes til viderestilling, men da signalet ikke er lige lang i alle lande, så kan vi tilpasse dette i Sipura SPA. Jeg har derfor under fanebladet Regional sat min til:

Hook Flash Timer Min: 0.05
Hook Flash Timer Max: .9

—————————–

Links til mere:

http://www.sipura.com/
http://www.sipura.com/support/
http://www.sipura.com/Documents/faq/

En tysk site IP-Phone-Forum har gode links vedrørende Sipura SPA
På IP-Phone-Forum.de http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=469
Se bl.a. “prima Posting zum SPA-3000″

Vil du mere i dybden med SPA 2000 end du finder i SPA User Guide, da kig her
Sipura SPA-2000 Administration Guide

Voxilla SPA-3000 Configuration Wizard
Voxilla SPA-3000 Configuration Wizard for Asterisk
Voxilla SPA Configuration Wizard (SPA 2000)
Voxilla FAQ Sipura SPA Series
First Looks: Sipura SPA-3000
Sipura SPA Users Group
SPA 3000 QUA

Musimi er med hos Voxilla, men jeg har ikke afprøvet – Dialplan, ringelyd, og sikkert mere til, adresserer ikke brugere i Danmark. Det har Voxilla så også et bud på. – Jeg synes faktisk at SPA vejledningen hos Musimi er tilstrækkelig, også for SPA 3000. Man kunne lave en wizard, som tager SPA 3000 specifikke løsninger med. Fordelen ved kun at have et og samme er, at eventuelle rettelser kommer med for alle. Og så har vi jo manualen til individuelle kreative ønsker.

InPhonex – Sipura SPA-3000 Setup Guide

Sipura 3000 er også omtalt på VOIP-info.org

Backup af SPA2000/3000

Se en vejledning lavet af Erik Palsbo Gamle MusimiForum:12590

NB: Man mister passwords, når man gemmer siden. feltet står som value=*************, så man skal lige lægge det/dem ind igen.
Da denne procedure er lidt teknisk har jeg derfor fået eStation til at anmode Sipura om en rigtig backup/restore funktion.

eller – Utility til Backup/restore af konfiguration

En bruger har bygget et program til at håndtere konfigurationsopsætninger SipuraUtil.exe. Læg det i en ny sti på disken. (Der findes også en nyere NewSipuraUtil.exe)

Anvendelse: SipuraUtil kan gemme op til flere konfigurationsopsætninger og det virker med alle Sipura SPA produkter. Betjeningen er drag-and-drop med musen.
Konfigurering: I programmet i menuen Options vælges Configuration. Her skriver man SPAs IP adresse.
Betjening: Med musen træk SPA boksen ned over ‘New File’. I dialogboksen navngiv konfigurationen. I programmet ses konfigurationen nu i en liste med det navn den fik før. Navnet kan nu med musen enten trækkes hen over skraldespanden, hvor den slettes igen, eller trækkes hen over SPA boksen, hvor man påbegynder indlæggelse af konfigurationen.
Reference: Voxilla forum

Om Herman Ransborg

Interessen for teknik og kommunikation har fulgt mig. Teknik, ja men kommunikation, alle facetter af den har altid interesseret mig, fx det at fungere som en gruppe og grupper, at sætte mål og løse opgaver sammen, evaluere, nyde resultater og at sætte nye mål. I en årrække fyldte den del mest. Der har også været tid til meget andet fx at lave oliemalerier og at sejle kapsejlads og lystsejlads, ungdomsarbejde, klubarbejde, at bygge pr. materialer, foto, hjemmesidebyggeri (fx dynamiske sider), skiferier og naturligvis familien og hjemmet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>