Sipura SPA-841

I gang med Sipura SPA-841

Sipura SPA-841
Sipura SPA-841

Sipura SPA-841 IP-telefonen

Hjælpeværktøj til opsætning af SPA-841 findes på Voxilla SPA-841 Configuration Wizard, og det virker nu. Se også dialogen om denne wizard på Voxilla. Til SPA-841 kan man ikke anvende samme wizard, som for SPA-2000/SPA-2100 eller SPA-3000.

I konfigureringen vil jeg gå ud fra kobling mod Musimi uden brug af wizard. Sandsynligvis vil du let selv kunne se, hvor tilsvarende information for andre løsninger lægges.

Reset – og at komme på nettet

Det fordres at du har en port SPA-841 kan sættes til med netkablet. De fleste vil nok have en switch siddende foran, måske en switch integreret i en router. At anvende en hub er ikke så heldig, fordi der vil man ikke opnå den samme båndbredde som man kan med en switch. Til kobling mod switchen anvendes et så kaldt ‘lige-igennem’ RJ-45 netkabel, lig med, hvad man anvender, når en computers netkort tilsluttes en switch. Hvis længden passer, da brug kablet, som var vedlagt SPA-841.

Jeg vil foreslå at du starter opsætning af din konfiguration med en fabrik-reset, det finder du på telefonen: Tast til menu ’14 Factory Reset’, vælg select, og tast en gang mere på samme knap for ok.

Efter fabrik-reset vil telefonen være sat op til at få netværkskonfigurationen via DHCP. Ønsker du statisk IP, da kan det sættes op via tasten menu ‘9 Network’. Noter IP adressen, og sammenlign med opslag på myip.dk. Er det samme IP, da kører du ikke bag NAT router, men på en offentlig IP adresse. – Viser menuen adressen 0.0.0.0, så har Sipura´en ikke fået en gyldig adresse, og det tyder på routeren ikke understøtter DHCP, her vil det være nødvendig at slå DHCP fra i SPA-841, og anvende statisk IP, som før nævnt, dette sættes op via menuen på telefonen. Hvis du fik IP adressen via DHCP, og det senere viser sig at IP adressen ændrer sig fra tid til anden, så kan du måske overveje, om det vil være bedre at skifte til statisk IP, du kan også undersøge om du i routeren kan låse IP adressen til en fast IP ved hjælp af SPA’s MAC adresse. Der sker ingen skade ved at SPA flytter IP, for den vil registrere sig igen under det nye, men det kan være upraktisk, fx når man skal slå op på web-interfacet.

Med en browser (Internet Explorer/Firefox) slå op på ´http://IP_adressen/admin/advanced´ (web-interfacet)

Software opdatering?

Under fanebladet Info kan ses, hvilken Software Version der ligger på SPA. Det skal måske nævnes at du også via telefonens menu kan se Software Version. Du kunne checke og overveje, om du allerede nu skulle opdatere. Release 3.1.1(a) havde i mit tilfælde så store ændringer, at den ved installation resatte konfigurationen. Det er ellers sjældent hos Sipura. - Se seneste software version hos Sipura Support. Du kan opdatere ved at hente og åbne ZIP-filen, og derfra køre exe-filen. Det fordrer dog at du kører Microsoft Windows. Ellers må du anvende .bin filen og en TFTP server. TFTP server findes i Microsoft DOS, og TFTP server er også med i mange Linux løsninger, men måske ikke lagt ind. Der findes også en anerkendt gratis Windows baseret TFTP server her Tftpd32. Se nærmere om opdatering hos Sipura. TFTP er bl.a. omtalt under FAQ og i SPA-841 Administration Guide kapitel 15.

Sikkerhedsadvarsel: Når der hentes exe filer fra nettet, så bør man altid scanne for virus. TFTP servere er særlig yndet af hackere, dels for at finde og udnytte svagheder i selve programmet, og dels for at prøve om man via TFTP kan flytte information. Kan TFTP serveren nås fra internettet, så stop serveren efter brug.

Konfigurering af IP-telefonien

Evt. se længere nede, ‘Mere om STUN’. Kører du bag NAT router, og har du ingen SIP-aware/SIP-passthrough router, så skal du sandsynligvis køre med STUN, det sætter du under fanebladet SIP -> NAT Support Parameters

 • STUN Enable: yes (no, hvis man ikke skal bruge STUN)
 • STUN Test Enable: no (kunne også sættes til yes permanent – anvendes til router fejlsøgning)
 • STUN Server: stun.musimi.dk (må også gerne ligge der når man ikke bruger STUN)

Jeg går ud fra Ext 1, men samme gælder for Ext 2 (3 og 4), vælg

 • General -> Line Enable: yes

Kører du bag NAT router, og har du ingen SIP-aware/SIP-passthrough router, så skal du sandsynligvis have disse sat under Line 1 -> NAT Settings

 • NAT Mapping Enable: yes
 • NAT Keep Alive Enable: yes (giver NAT-traversal trafik til at holde porte åbne i routeren)

Øvrige Ext 1 indstillinger

 • Proxy: musimi.dk
 • Register: yes
 • Display Name: Dit Navn (som vil indgå i din caller ID ved opkald)
 • User ID: dit_Musimi_telefonnummer
 • Password: dit_valgte_kodeord_hos_Musimi

Dette gælder dog ikke Musimi, men nogle IP-telefoni udbydere tildeler foruden telefonnummeret en brugeridentitet, kundenummer, SIP konto eller lignende, som også skal anvendes. Her sætter man endvidere:

 • Use Auth ID: yes
 • Auth ID: SIP_konto
 • Preferred Codec: G711a eller G729a – vælg G711a, hvis du har 110kbit/sec til rådighed i båndbredde
 • Dial Plan: (112|00[0-9].|*xx|*31*00x.|*31*xxxxxxxx|xxxxxxxxS0)

Nogle generelle indstillinger
Under fanebladet System (NTP anvendes til at sætte tiden):

 • Primary NTP Server: ntp.musimi.dk
 • Secondary NTP Server: dk.pool.ntp.org

NB: kunne også være fx ntp.inet.tele.dk, ntp.tiscali.dk ell. ntp.darenet.dk, eller måske har du en NTP server i din router, eller på lokalnettet, som du hellere vil pege på.

Under fanebladet Regional:

 • Time Zone: GMT+01:00
 • Daylight Saving Time Rule: start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1

For at få genkendelige danske lyde når man ringer:

 • Dial Tone: 425@-12;10(*/0/1)
 • Outside Dial Tone: 425@-12;10(*/0/1)
 • Busy Tone: 425@-20;10(.25/.25/1)
 • Reorder Tone: 425@-20;10(.25/.25/1)
 • Ring Back Tone: 425@-20;*(1/4/1)

Klik på knappen Submit All Changes

Der er lidt flere mindre betydende parametre jeg har ‘leget’ med i min konfiguration

Musimi konto vælg Codec G711a, SIPDTMF RFC2833 og sæt markering ved RTP – og klik på Update

For tasten på telefonen kan du lægge telefonnummer 1000, og du vil så fremover via tasten kunne høre dine beskeder hos Musimi. I web-interfacet findes dette herefter under fanebladet Phone -> Voice Mail Number.

— Så er din SPA-841 kørende —

Når Ext 2 er sat op kan du under Phone -> Line Key 2 vælge 2. Med det kan du taste knap 2, når du vil ringe ud via SIP proxyen, og dialplan, under Ext 2.

Med firmware 3.1.2a kan man under fanebladet User vælge, hvordan tiden skal vises på telefonen, fx

 • Time Format: 24hr
 • Date Format: day/month

Vil du se mere om ringetoner og lyde, så står det i manualerne, men der blev også et indlæg om det her.

Mere om STUN

Udtrykket ‘SIP-aware/SIP-passthrough router': En router, som kan fortolke og omsætte IP-telefoniinformationen mellem LAN-WAN. Disse løsninger har ikke behov for STUN/NAT parametre. De fleste NAT routere kan ikke det. Se hvad STUN bruges til hos voip-info.org. Groft sagt kan man vel sige at STUN afklarer, hvad den globale IP er og de eksterne porte. Det vedlægger SPA så i sin registrering, så SIP proxyen har mulighed for at kontakte SPA.

Findes SIP proxyen på samme subnet som SPA-841, da kan man også køre uden STUN. Her skal man have no i STUN Enable, STUN Test Enable, NAT Mapping Enable, NAT Keep Alive Enable. Endnu sjældent, men nogle Proxy routere har Outbound SIP Proxy, her sættes Outbound Proxy under Ext 1 til at pege på adressen (URL eller IP adressen), og ligeledes her sættes no i alle STUN/NAT parametre. Musimis SIP proxy ligger på offentlig IP, hvis SPA-841 også ligger på offentlig IP, så kan man ligeledes køre uden STUN/NAT parametre.

Nogle routere kan STUN ikke håndtere, her kan det være nødvendig at indsætte den offentlige IP adresse under EXT IP (se nederst under fanebladet SIP), hvis det skal gælde for alle linier (Ext), ellers sættes det under Ext 1 EXT SIP Port, og måske vil det være nødvendigt at vælge følgende ekstra SIP information

 • Handle VIA received: yes
 • Insert VIA received: yes
 • Handle VIA rport: yes
 • Insert VIA rport: yes

Router og porte

Gælder ikke de fleste, men nogle routere har kun meget få porte åbnet mod lokalnettet, her kan det være nødvendigt at åbne porte. Se dokumentationen for din router. Følgende porte anvendes af SPA-841i sin standard konfiguration:

 • UDP 5060-5063 (SIP for hhv. Ext1 til Ext4), UDP 16384-16482 (RTP MEDIA), UDP 3478 (STUN), UDP 123 (NTP)

NTP er der sandsynligvis allerede åbnet for, også selv om der, som standard skulle være lukket for de øvrige. Er der andre SIP klienter på samme subnet så kan det måske være nødvendig at vælge andre porte til SIP.

For de mere tekniske: Kan din router lave port-pegning (Port Forwarding/Port Redirect), så den eksterne port bliver lig med den interne port, og hvis din router sidder på en offentlig IP, så kan det være en fordel at sætte det op for SIP og RTP. Med dette vil du kunne undvære STUN og undvære indstillingen NAT Mapping Enable: yes. Du vil muligvis stadig have behov for NAT-traversal trafik via indstillingen NAT Keep Alive Enable: yes. Med dette vil du sandsynligvis kunne køre uden markering for RTP hos Musimi – Se beskrivelsen hos Musimi. Port-pegning fordrer at SPA-841 har en fast IP.

En Musimi bruger har gjort mig opmærksom på, at man med en Full cone router godt kan køre uden RTP serveren, også uden at have en offentlig IP adresse, men med STUN. Så sandsynligvis kan man det. Kan man undvære port pegning, så er det selvfølgelig at foretrække.

Utility til Backup/restore af konfiguration

En SPA bruger har bygget et program til at håndtere konfigurationsopsætninger SipuraUtil.exe. Læg det i en ny sti på disken. (Der findes også en nyerer NewSipuraUtil.exe)
Anvendelse: SipuraUtil kan gemme op til flere konfigurationsopsætninger og det virker med alle Sipura SPA produkter. Betjeningen er drag-and-drop med musen.
Konfigurering: I programmet i menuen Options vælges Configuration. Her skriver man SPAs IP adresse.
Betjening: Med musen træk SPA boksen ned over ‘New File’. I dialogboksen navngiv konfigurationen. I programmet ses konfigurationen nu i en liste med det navn den fik før. Navnet kan nu med musen enten trækkes hen over skraldespanden, hvor den slettes igen, eller trækkes hen over SPA boksen, hvor man påbegynder indlæggelse af konfigurationen. Herefer skal man ind i web-interfacet og indlægge passwords igen før SPA-841 er klar.
Reference: Voxilla forum

Den formelle måde at håndtere dette på er at anvende web-interfacet og browserens menu Filer, Gem som.. Dernæst ændre lidt i HTML koden, så backup filen kan lægges ind igen.

Fejlfinding

Hos Musimi kan du se om din løsning er (online) under Min konto, og på siden Min konto -> SIP-konto har du mulighed for at muse-klikke ‘debug’, hvor du kan se lidt mere information om din SIP proxy registrering.

I SPA-841 web-interfacet, under fanebladet Info, kan du også se ‘Registration State’ for de enkelte Ext linier. På samme side findes en del flere status informationer. Vil man se et øjebliksbillede, fx mens en samtale kører, da skal man opdatere web-siden, fx med F5.

Finder du lyden for svagt, hos dem du ringer til, da prøv med Handset Input Gain: 6 under fanebladet Phone. Det hæver lydstyrken 6dB.

Man kan køre log over i en server. Det fordrer man opsætter en server til at samle informationen. Se fx Sipura FAQ, her kan du downloade og finde en lille vejledning til et DOS program, der kan fungere som server. – I SPA-841 peger man på logserverens IP adresse under fanebladet System, i felterne ‘Syslog Server’ og/eller ‘Debug Server’. Log serveren skal køre når dette sættes op. Under fanebladet Ext x kan man nu vælge ‘SIP Debug Option’, vælg fx full. – For at aktivere klik på Submit All Changes.

Beskyttelse af konfigurationen

Hvis din SPA-841 sidder på et subnet med mange andre brugere, eller på offentlig IP, så er det en god idé at beskytte din konfiguration med password. Du kan password beskytte, ved under fanebladet System, at lægge dit kodeord i felterne Admin Passwd og User Passwd. Når du senere slår op på konfigurationen vil login user være hhv. admin eller user, alt efter, hvilken afsnit i websiderne du slår op på.

Provisioning og wizard

Provisioning er en måde at fjernstyre Sipura SPA. En nærmere beskrivelse af provisioning findes i SPA-841 Administration Guide. Med provisioning overgives hele, eller dele af styringen til en udbyder, alt efter, hvad udbyderen vælger i sin provisioning. Fordele kan være, at kunne opnå krypteret overførsel af lyden, at opnå automatisk opdatering af firmware, og at overgive ansvaret for det tekniske til udbyderen. Har du fortsat adgang til SPAs websider, efter provisioning er sat i gang, da vær opmærksom på at de parametre du ændrer måske også styres af provisioning. Via telefonens menu ’Factory Reset’ vil man altid kunne komme ud af en provisioning.

Lidt for de der ikke kan få nok om teknik. Skal man styre mange Sipura enheder, så se Sipura Config Tools.

Modsat provisioning kan brugeren selv styre SPA konfigurationen. Et eksempel herpå er ovenstående vejledning til opsætning. Som hjælp til den manuelle opsætning kan der bygges wizards, der kan konstrueres så man får vejledning undervejs. Wizarden er ofte opbygget, så man svarer på de enkelte spørgsmål, hvorefter wizarden lægger alle parametre ind i SPA.

Forskellige web-adresser

Når man går ind på adressen ’http://<spa-ip-addr>/admin/advanced´ vil man til højre i menuen kunne se links til forskellige adresser. Her kan bl.a. ses at man med adressen ’http://<spa-ip-addr>/’ kommer ind i den alimindelig User Login, og at man via ’http://<spa-ip-addr>/pdir.htm’ kommer frem til telefonbogen.

Reboot af SPA

 • ’http://<spa-ip-addr>/admin/reboot’

Hente en konfigureringsprofil fra en server

 • ’http://<spa-ip-addr>/resync?[[protocol://][server-name[:port]]/profile-pathname]’
 • Eksempel: ’http://192.168.2.217/admin/resync?prvserv/spa841.cfg’

Firmware opgradering fra en server

 • ‘http://<spa-ip-addr>/upgrade?[protocol://][server-name[:port]][/firmware-pathname]’ eller
 • ’http://<spa-ip-addr>/admin/upgrade?[protocol://][server-name[:port]][/firmware-pathname]’
 • Eksempel: ‘http://192.168.2.217/upgrade?tftp://192.168.2.251/spa.bin’

Konklusion

Spa-841 er ny på markedet, men den lever fuldt ud op til den høje kvalitet vi er vandt til fra Sipura. Jeg venter spændt på, hvad de mange nye parametre kan anvendes til. De fleste af dem er endnu ikke medtaget i manualerne. I forbindelse med 3.1.1(a) fik vi endnu flere faciliteter, men jeg synes de er svære at overskue ud fra Release noten. – Flere intelligente SIP funktioner fra Sylantro Systems og integration til løsninger som BroadWorks conferencing. Det bliver spændende at se om vi kan udnyttet det.

Se også

Om Herman Ransborg

Interessen for teknik og kommunikation har fulgt mig. Teknik, ja men kommunikation, alle facetter af den har altid interesseret mig, fx det at fungere som en gruppe og grupper, at sætte mål og løse opgaver sammen, evaluere, nyde resultater og at sætte nye mål. I en årrække fyldte den del mest. Der har også været tid til meget andet fx at lave oliemalerier og at sejle kapsejlads og lystsejlads, ungdomsarbejde, klubarbejde, at bygge pr. materialer, foto, hjemmesidebyggeri (fx dynamiske sider), skiferier og naturligvis familien og hjemmet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>