Tag-arkiv: IT- og Telestyrelsen

Gave fra It- og Telestyrelsen

It- og Telestyrelsen giver gaver til tele-nørderne

Gave fra It- og Telestyrelsen
Gave fra It- og Telestyrelsen - Billede af Marcin Moga

Data fra IT- og Telestyrelsens teleguide er blevet offentliggjort via Offentlig-Data-i-Spil initiativet på Data Camp som IT-Universitet var vært for den 4. november 2010.

Data fra Teleguiden indeholder informationer om mobilabonnementer, bredbåndsabonnementer, bredbåndstelefoniabonnementer, fastnetabonnementer og udlandstelefoniabonnementer.

Data indgår i den interaktive Teleguide som IT- og Telestyrelsen driver og som teleselskaberne indberetter til. Med offentliggørelsen af data håber styrelsen af disse data kan bruges af flere og til mere.

Du finder xml filerne med data på Digitalisér.dk.

Baggrund

Jeg blev for nyligt kontaktet af Søren Peter Nielsen, som er arkitekt i It- og Telestyrelsen. Jeg har tidligere arbejdet sammen med Søren, da jeg var ansat i Økonomistyrelsen. Han vidste godt, at jeg syslede med VoIP og ville høre min mening om frigivelsen af disse data. Jeg fortalte Søren en del om mine frustrationer ved Teleguiden, nemlig at ikke alle teleselskaber var til stedet, og kunderne blev ikke gjort opmærksom på det.

Søren var selvfølgelig interesseret i hvem der kunne finde på at bruge disse data, for det er jo informations-overload, når man kan få xml på mobilabonnementer, bredbåndsabonnementer, bredbåndstelefoniabonnementer, fastnetabonnementer og udlandstelefoniabonnementer. Og vi diskuterede lidt frem og tilbage om dette. For der vil givetvis være nørder som mig, som kunne have lyst til at bruge dataen, men ikke har den fornødne evne. Så er der spillere som fx edbpriser og mobilpriser, som klart burde kigge nærmere på dette, for det er en ekstra indgang til en masse annonceindtægter via bannerannoncering.

Crowd Sourcing virker også oplagt, når disse ting nu er gjort åbne. Spørgsmålet er blot, om It- og Telestyrelsen ønsker at agere redaktion, det melder historien ikke noget om endnu.

Jeg glæder mig over initiativet, og håber der er nogen som vælger at benytte sig muligheden for at gøre mere med de data som foreligger.

Hallo hallo – Hvorfor laver ITST dette makværk

Billede af Minafresh-Amanda
Billede af Minafresh-Amanda

It og telestyrelsen har gjort det igen. De har lavet guiden hallo hallo. Desværre er den lige så ubrugelig som sidste gang jeg kiggede den efter i sømmene. Problemet er at der er mange udbydere, som ikke er med i guiden, men alligevel tager ITST ikke tydeligt forbehold i afsnittet om IP-telefoni.

En trøst er at der ikke er mange privatkunder, der tillægger denne publikation stor værdi.
En bet er at journalisterne rundt om i Danmark formentlig vil tage den for gode varer og lave en fin copy/paste.

Et hurtigt blik viser at IT og Telestyrelsen i hvert fald mangler disse udbydere i deres liste:

 • Foniris
 • Musimi
 • Nettel
 • Provobis
 • Rentale
 • Unifon

Du finder guiden her, og kan downloade pdf’en her.

Tak for tippet til Erik Trolle.

Den håbløse telestatistik

Pinocchio (Billede af kennymatic)
Pinocchio (Billede af kennymatic)

Jeg har flere gange harceleret mod ITST’s telestatstik. Jeg har sågar haft en sag om agtindsigt i telestatistikken, som de dog ikke behandlede korrekt. Det er dog en historie jeg aldrig har fået fortalt, det kan være den kommer en dag :-)

I forbindelse med statistikken for første ½-år 2008 har ITST rod i kategoriseringen af de forskellige udbydere, de er kommet til at tælle nogle af dem dobbelt. Helge Sander har som følge af dette, måttet svare på Folketingets vagthund Per Clausens spørgsmål.

Det store spørgsmål, som vi har stillet igen og igen på Voipbloggen er, om vi overhovedet kan stole på statistikken? For ét er at en funktionær i IT- og Telestyrelsen ikke kan holde overblikket over det talmateriale han sidder med, men mere utroværdigt er det, at de enkelte udbydere af telefoni og internet selv skal indberette deres trafik- og kundetal. De enkelte udbydere har intet incitament til andet end at stille sig selv i et glimrende lys.

Et lille eksempel fra IP-telefoni verdenen er selvfølgelig dengang Musimi mistede 11.500 kunder ved et trylleslag, det var foråret 2007, men i statistikken for efteråret 2007, så fremgik kunderne stadig af Tellio/musimis tal.

Det er jo blot et eksempel på at udbyderne har for store investorinteresser til at de rent faktisk har en interesse i at fortælle sandheden, uden at pynte lidt på den.

Men nu venter vi spændt på statistikken for første ½-år 2008, det bliver sjovt at se hvem der har løget denne gang ;-)

Hallo, hallo ved du hvad det koster?

Billede fra Flickr
Billede fra Flickr

Det er farligt at tillægge den netop opdaterede prisguide fra IT- og Telestyrelsen for meget vægt, for som sædvanligt, så mangler der mange udbydere indenfor IP-telefonien, hvilket selvfølgelig giver et lidt fortegnet billede.

Blandt IP-telefoni udbyderne, som er med på listen er:

– everlove
– Facilicom
– Fonet
– OnFone
– RingIP
– SuperTel
– Tellio
– Telsome

Men ud fra det jeg kan se, så mangler alle disse udbydere på listen:

– Call me IP
– Foniris
– Musimi
– Nettel
– Primo Telekom
– Provobis
– Redspot
– RenTale
– Telefin
– Unifon
– Viptel

Og så kan guiden ikke bruges til meget andet end konstatere at IP-telefoni er væsentligt billigere end det traditionelle fastnettelefoni.

Desværre gør ITST ikke ordentlig opmærksom på den væsentlige mangel. Derfor skal man være bevidst om at tilvalget af prisguiden, indebærer et fravalg af alle de udbydere som ikke er med.

Her på Voipbloggen laver vi også en prisguide for IP-telefoni (samt nogle andre guider), hvor alle udbydere skulle fremgå. Den kan gratis hentes her (Download til Excel, OpenOffice).

Tak til Søren Davidsen for tippet (og opfordringen ;-) )

Hvor blev Telsome og V2Tels kunder af?

Markedsandele i telestatistiken
Markedsandele i telestatistiken

Så er IT- Og Telestyrelsens halvårlige statistik klar for andet halvår af 2007. Ligesom sidst, er alle de mindre udbydere samlet under én hat (pga konkurrencestyrelse afgørelse), så statistikken er tæt på ubrugelig til andet end de overordnede linjer. Sidst begærede jeg agtindsigt, så jeg kunne analysere lidt på tallene. Jeg fik det ikke, men det er en helt anden historie, som også er en historie værd en af dagene…

De steder hvor man kan få lov at se udbydernes tal er der interessante ting at læse. Fx har Telsome og V2Tel (nu Supertel) tabt store markedsandele og kunder. Telsome er gået fra 26.661 til 11.367 kunder (et tab på 57 %) og V2Tel er gået fra 14.287 til 4.101 kunder (et tab på svimlende 71%). Det kan skyldes flere ting.

V2Tel en decimeret spradebasse

Da Jørgen Weber var ved rattet, var V2Tel en af de stærkeste fortalere for en forening af de danske IP-telefoniudbydere. Af samme grund hørte man meget til dem. I år har de oplevet både et direktørskift af Jørgen Weber og ejerskiftet hvor et firma, der hedder Supertel købte 100% af aktierne af V2Tel.

Manøvren må siges at være helt klassisk. Man skruer forventningerne ned overfor interessenterne/aktionærerne, og får det til at se ud som om den tidligere ledelse måske har været lovligt friske med tallene. På den måde “køber” den nye ledelse sig tid til at starte på en frisk.

Telsome en neutral kæmpe

Telsome synes at være gået helt i dvale. Også her har der været ejerskiftet, da Comendo købte Telsome for ca. et år siden. Måske strategien er det samme som med V2Tel. Telsome har også fjernet enhver form for følelse fra deres forside, hvor man bliver mødt af en kedelig og usexet forside, der udelukkende appelerer til FLYGT-følelsen :-)

De “rene” IP-telefoniudbydere taber terræn

Umiddelbart ser vi tendensen fortsætte fra sidst statistikken udkom. Her var tendensen at de store udbydere, som tilbyder andet end blot telefonien (fx internet, eller måske også TV), steg hurtigere end de mindre udbydere, som blot tilbyder telefoni.

Den gode meddelelse

Der er kommet flere VoIP-kunder, hvilket man har kunnet læse af mediernes dækning (stort set som det eneste de skrev). Og det er jo glædeligt, men kig på statistikken, og se om der er noget der springer dig i øjnene…

Ufuldstændig ½-års statistik fra IT- og Telestyrelsen

Den ½-årlige statistik fra IT- og Telestyrelsen er netop udkommet. Desværre har de valgt ikke at frigive datamaterialet som de plejer, men jeg har skrevet til dem i håbet om at jeg kan få fingrene i det.

Jeg vil gerne prøve at lege videre med statistikken, ligesom jeg har gjort de andre gange den er udkommet, men det lader sig ikke gøre i den overordnede rapport, da mange udbydere bliver rubriceret sammen under begreber som øvrige.

Tidligere analyser af Telestatistikken på VoIPbloggen:

Analyse af VoIP-udbyderne 2006 og Urbans tolkning af tallene med min kritik (og en lang debat)

Teleårbog 2006 – for generel til at blive rigtig interessant

IT- og Telestyrelsen har netop udgivet Teleårbogen for 2006. Teleårbogen udgives årligt. Den indeholder statistiske oplysninger om tele- og datakommunikation i Danmark.

Desværre er årbogen holdt så generelt, at mange af IP-telefoni udbyderne blot samles under én hat, der hedder øvrige, og derved mister årsbogen lidt af den interesse den kunne have.

Hent den her fra IT- og Telestyrelsen hjemmeside i ODF, Word eller PDF format.

500.000 IP-telefonister i Danmark

IT- og Telestyrelsen har foretaget en undersøgelse af IP-telefonibrugen i Danmark. Undersøgelsen viser at 500.000 danskere benytter sig af IP-telefoni.

Tallet står lidt i kontrast til telestatistikken IT- og Telestyrelsen selv udgiver ½-årligt (den har jeg bl.a. kigget på her), med mindre der er sket en fordobling fra 2. halvår 2006 til nu.

I 2. halvår 2006 var der ca. 250.000 IP-telefoni abonnenter i Danmark (i følge udbyderne selv). I denne sammenhæng skal det selvfølgelig tages i betragtning, at det er interviews der er gennemført med blot 1.001 respondenter, hvorved der selvsagt er nogle usikkerheder. Ydermere tæller Skype, GoogleTalk og MSN også med, og det giver helt sikkert en forøgelse.

Der bliver også spurgt om grundene til hvorfor respondenterne ikke benytter IP-telefoni (selvfølgelig kun blandt dem der rent faktisk ikke benytter det :-)), så svarer de bl.a.:

 • Jeg er tilfreds med mit nuværende abonnement 31%
 • Det er for besværligt 17%
 • Jeg ringer ikke så meget 17%
 • Mangler viden/information 6%
 • Kvaliteten er for dårlig 6%

Her er der da stof til eftertanke for både udbydere og diverse fora og interesseorganisationer. For der er åbenbart en forestilling om: At man skal ringe meget og at det er besværligt. Men mest påfaldende, så er vi så velhavende i Danmark, at vi gladeligt betaler 120,- om måneden, for noget som ikke burde koste mere end en 20’er maks…

Læs pressemeddelelsen og interviewene på IT- og Telestyrelsens hjemmeside.

Urban dødsdømmer IP-telefoni (opdateret)

Gårsdagens Urban gik i pressen med en artikel om hvorledes IP-telefoni har floppet. Det har skabt lidt debat på deres debatsider og jeg vil prøve at gå deres argumenter efter i sømmene i dette indlæg.

Baggrunden for artiklen er den prognose, som mente at der skulle være 1 mio. IP-telefoni abonnenter ved udgangen af 2005. Dette synes dog som en noget optimistisk vurdering at komme med i maj 2005, da det ville kræve en vækst på henimod 2.000 % (vis mig et marked der har vækstet så kraftigt i løbet af et ½ år :-) ).

En af forklaringerne er, at priserne på mobiltelefoni er faldet de seneste år, mens det stadig er dyrt at ringe fra fastnettelefon eller ip-telefon til mobil. Derfor har det den accellererende effekt, at når flere vælger mobilen, bliver det dyrere for dem, der stadig ringer fra fastnet eller ip-telefon. Det betyder, at skiftet til mobiler kan gå endnu endnu stærkere,

siger teleanalytiker og direktør i Netplan, Torben Rune i artiklen. Jeg mener at han har ret i begyndelsen af argumentet, men jeg vil gerne grave lidt dybere i påstanden om at vi vil se et skift til mobiltelefoner.

Jeg har kigget lidt på tal fra IT- og telestyrelsen, for at se på den overordnede udvikling indenfor de forskellige telefoni abonnementtyper.

Markedets udvikling i indekstal

Der er ingen tvivl om at IP-telefonien har udviklet sig meget aggressivt, selvom basis ½-året selvfølgelig er på et tidligt stadie i udviklingen af IP-telefoni. Man kan af nedestående graf se at traditionel telefoni (PSTN) har tabt terræn. Men vi kan også se af indekstallene, at tesen om at skiftet til mobiltelefoni er beskeden. Dette kunne skyldes at stort set alle i Danmark har en mobiltelefon (i skrivende stund er der faktisk flere mobilabonnenter i Danmark end der er indbyggere).

Jeg tænkte at Torben Runes påstand måske kunne underbygges ved at kigge på de afgående minutter fra mobil, men det synes heller ikke at være tilfældet. Ét er antallet af abonnenter, men hvis alle allerede har en mobil, så kan det være at de bare ringer mere med den end de gjorde tidligere. Det gør de også, men marginalt.

Vækstrater

Ud fra nedenstående graf kan vi se at IP-telefonien har oplevet en ½-årlig vækst på godt og vel 50 %, dog lidt over 100 % det første ½-år. Antallet af minutter man ringer fra mobil er faldet 1. – 2. halvår af 2006 hvilket er med til at bestyrke tvivlen til teleanalytiker Torbens Runes påstand om at mobiltelefonien er skyld i IP-telefoniens “flop”.

Hvis man fordeler talene ud pr. abonnent, således at vi forsøger at tage højde for de store forskelle i tal der kan være, så vil væksttallene se således ud:

IP-telefoni vs. mobiltelefoni eller mediekonvergens

Jeg mener dels at antagelsen om at markedet for IP-telefoni skulle vækste godt og vel 2.000 % på et ½ år synes lovligt optimistisk. Og jeg mener at Torbens Runes forestilling om et enten/eller angående mobiltelefoni og IP-telefoni synes gammeldags.

Grunden til at denne forestilling er gammeldags, er at vi i stigende omfang ser mobiltelefoner som understøtter trådløst internet (wi-fi) og som kan udføre IP-telefoni opkald. Med et stigende antal hot-spots (trådløse internet steder) rundt omkring i storbyer, så antager mobiltelefonen en rolle som et medie til gsm-, sip-, skype-opkald, IM, fotografering, spille musik og alt muligt andet. Det er med andre ord ikke et enten/eller, men et både/og. Vi skal kunne foretage opkald afhængigt af hvor vi er, hvem vi ringer til og hvor vedkommende vi ringer til er.

Teleanalytiker John Strand fra Strand Consult, som også udtaler sig i artiklen, har dog formentlig ret i noget af denne påstand:

Folk er komplet ligeglade med, om deres telefon er en ip-telefon. Det, der tæller, er, om det er billigt. Og det er ip-telefoni ikke nødvendigvis. Besparelsen er så begrænset, at folk snarere vælger mobilen

For folk er formentlig ligeglade med hvad deres telefoni hedder, bare skidtet virker. Og derfor bliver der nød til at være en decentral styring af routing af opkald mellem de forskellige udbydere man kunne have – mobil såvel som VoIP. Vi vil have plug n´play telefoni uden det store opsætningshelvede.

Vi vil garanteret se at mobiltelefoni-udbyderne entrere VoIP-markedet, for at tilbyde deres kunder billigere opkald, men dette sker først, når der synes at være en reel trussel mod mobiludbydernes prisstruktur. Dette synes ikke at være tilfældet pt. da VoIP-udbyderne er så små og kapitalsvage i forhold til mobilmostodonterne. Så forhåbentligt vil vi se udfordringen af denne prisstruktur fra en mere hensigtsmæssig roaming-lovgivning mm.

Vil du se hele regnearket, så kan du finde det her (det kræver ikke noget regneark på din pc, da det er et online regneark).

Tak til Karsten Pedersen for tippet.

Opdateret

Jeg har for at imødekomme Mads Allingstrups kritik (se nedenfor) lavet nogle ekstra grafer, hvor man ser min/abonnent. Se i afsnittet vækstrater og minutter pr. abonnent.

Minutter pr. abonnent

Her ser vi det vi alle ved, nemlig at den gammeldags telefoni taber markedsandele, Vi ser dog også at IP-telefoni og Mobiltelefoni begge stiger.