Tag-arkiv: Musimi

Musimimusen

Hurtig i gang med Sipura SPA-3000 mod Musimi

Musimimusen
Musimimusen

Master reset:

**** (tastetryk for at komme ind via telefonen)
73738# (for factory reset og dernæst) 1 (for confirm og lagde røret på)

Note: Der er mange parametre i SPA, derfor kan master reset give et godt udgangspunkt, nemlig fabrikkens forvalg af indstilling.

Find IP adressen

**** (tastetryk på telefonen)
110# (noterede adressen den sagde)

Jeg checkede om firmware skulle opdateres.

Der fandtes nyere hos Sipura, så jeg hentede pakken hjem og lagde det på SPA’en via exe-filen (m. Wnizip direkte fra zip-filen, uden at pakke den ud). (I øvrigt der findes også en ny kritisk sikkerhedsopdatering til Winzip).

Se opdateringen af SPA http://www.sipura.com/support

Fulgte derefter Musimis setup for SPA (2000) – til Line 1

Musimi Konfigurations wizard SPA-2000

Note: I SPA 3000 hedder parametrene det samme, så jeg får dermed de væsentligste sat i min SPA 3000 til samme værdier som Musimi har anbefalet for SPA 2000

Dermed virkede den del, i min SPA 3000, der er ligesom SPA 2000.

Jeg kan nu ringe ud og ind via Musimi. Dialplanet er lige nu lig med dialplan for SPA 2000.

Derefter gik jeg i krig med nr. 2 VoIP og PSTN.

Det kan bruges på mange forskellige måder.

I SPA User Guide (2.0.9) findes opdateret information om SPA 2000 og fra side 38 findes SPA 3000 specifikt

Jeg ønskede at lade min telefon være centrum for ind og udgående kald mod fastnet, Musimi, og mod en anden VoIP udbyder. Parametrene for den anden VoIP udbyder er lagt ind på PSTN siden, men i første omgang dog uden at aktivere registreringen. Det er måske atypisk. Måske kunne du ønske at ringe mellem PSTN og VoIP, som også er muligt. Evt. se i nedenståndet link: Voxilla – SPA 3000 QUA, og se nedenstående Bridging VoIP til PSTN og PSTN til VoIP (med PIN).

For at opnå min ønskede konfiguration har jeg på PSTN siden:

PSTN Line
Line Enable: yes

Proxy and Registration
Proxy: IP-adresse_på_en_anden_proxy (kunne også være proxy URL)
Register: no (indtil videre)
Subscriber Information
Display Name: mit navn
User ID: mit_andet_tlf_no
Password: pw_mit_andet_tlf_no

VoIP-To-PSTN Gateway Enable: yes
PSTN-To-VoIP Gateway Enable: no
PSTN Ring Thru Line 1: yes

FXO Timer Values (sec)
PSTN Answer Delay: 20 (så vi har 20 sec til at tage telefonen)
PSTN Dialing Delay: 2 (var 1 – sæt evt. til 2 ell. 3, hvis centralen er lidt sløvt med at tage imod DTMF)
PSTN Ring Thru Delay: 0 (undgår delay, ingen behov i forb.m. med dansk caller ID)
PSTN Ring Timeout: 8 (undgår at logikken timer ud mellem ringning fra PSTN)

PSTN Disconnect Detection
Detect CPC: no
Detect Polarity Reversal: no
Detect PSTN Long Silence: yes
PSTN Long Silence Duration: 30 (default)
PSTN Silence Threshold: medium
Detect VoIP Long Silence: yes
VoIP Long Silence Duration: 30 (default)
Detect Disconnect Tone: yes
Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;4(.25/.25/1+2)

NB: Polarity Reversal og CPC leveres normalt ikke til private. Hos TDC koster det 300 kr. i oprettelse og 25 kr. i kvartalet, hvis man ønsker signalerne.
NB Regler for disconnect i Danmark: Når du (A abonnenten) ringer til B (B abonnenten) så skal B have mulighed for at lægge på og tage samtalen igen på et andet apparat. Derfor, hvis B lægger på først, så vil der typisk gå mellem 90 og 120 sekunder før centralen sender Disconnect Tone. Dette gælder dog ikke ved kald til mobiltelefon. Hvis mobiltelefonen lægger på, så sendes Disconnect Tone med det samme. Lægger A abonnenten på først, så sendes Disconnect Tone med det samme.

FXO Port Impedance: 370+620||310nF (som det nærmeste af 400+500//330nF)
PSTN To SPA Gain: 10 (jeg kørte med fabriksindstillingen 0, men nogle finder lyden bedre med 10)

For at begrænse, at det kun er mig selv som kan kalde via PSTN når jeg åbner op
Under VoIP Users and Passwords (HTTP Authentication)
VoIP User 1 Auth ID: mit_musimi_tlf_no
VoIP User 1 Password: pw_mit_musimi_tlf_no

Under Admin, Advanced, Line 1, har jeg tilføjet

Gateway Accounts

Gateway 1: IP-adresse_på_en_anden_proxy (kunne også være proxy URL)
GW1 Auth ID: mit_andet_tlf_no
GW1 Password: pw_mit_andet_tlf_no

Dial Plan: (xxxxxxxx|112|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

Så virker kald via Musimi som før med den udvidede dialplan. Med telefon tast #0 kan jeg nu vælge fastnetlinie, og med #1 kan jeg vælge den anden VoIP udbyder.

Se konfigurationen

— Bridging VoIP til PSTN og PSTN til VoIP (med PIN) —

Jan Becher har testet brugen af Voxilla SPA 3000 config-wizard, og kom til denne komklusion.

Lav factory-reset

Følg Voxilla SPA 3000 config-wizard

Ret
Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;4(.25/.25/1+2)
FXO Port Impedance: 370+620||310 nf
PSTN Ring Timeout: 8

Kilde: MusimiForum:820

— Resten, herfra og videre i teksten, er blot kommentarer —

Venligst lånt af Klaus, kendt fra Musimi forumet, har jeg pt. en SPA 2000 til at sammenligne med. Jeg kunne dermed se at mine gætterier holdte vand.

Ligesom for SPA 2000 kan SPA 3000 registrere på 2 proxy servere. På SPA 2000 hører de to VoIP1 og VoIP2 til hhv. telefon 1 og telefon 2. I SPA 3000 hører de til hhv. telefon og PSTN. Se manualen side 42, pkt. 4.2.3

Hvis man med SPA 3000 kun har 1 musimi konto, og man ikke ønsker 2 registreringer kørende mod samme, da er det også muligt. Se manualen side 52 pkt. 4.10, og side 55 pkt. 4.13.2

Udgående kald kan man via dialplan køre videre mod helt andre SIP adresser. Har man konti andre steder kan det gøres med autenticate. Via dialplan kan man så have “sin egen peering”.

Mangles første ciffer ved kald via fastnettet skyldes det at centralen ikke kan følge med.

PSTN Dialing Delay står som default til 1, man kan eventuel ændre værdien til 3 (sekunder).

Konklusion:

SPA 2000 kan håndtere 2 forskellige telefonapparater mod hver deres SIP konti (eller mod samme konto).
SPA 3000 kan håndtere 1 telefon og 1 fastnet linie mod hver deres SIP konti og telefon mod fastnet, samt visa versa. SPA 3000 har også muligheden for at bruge “egen peering”. Endvidere har både SPA 2000 og 3000 et hav af features. Der er flest i SPA 3000, og de er rimelig godt dokumenteret.

Vejledningen hos Musimi en stor hjælp til hurtigt at komme i gang – også for SPA 3000 – Da der er mange parametre at tage vare på.

SPA 3000 kan ikke som X-Lite køre registreret mod mange SIP proxi samtidigt, men SPA 3000 kan kalde med authenticate mod mange, også direkte IP til IP.

Såvel SPA 2000 som SPA 3000 virker til at være et SIP kvalitetsprodukt.

———-

Lidt mere dialplan

I Dialplan eksemplet kan der kun tastes tal mod fastnet linien, og det samme mod den alternative VoIP. Men dialplanen kan naturligvis udbygges på tilsvarende måde, som er vist mod Musimi. Ønskes dialplandet udbygget med TDC selvbetjeningen på fastnet linien da kunne det sandsynligvis se således ud:

På siden Line 1

Dial Plan: (xxxxxxxx|112|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#0,:>*xx*xx.#S0<:@gw0>|
<#0,:>*xx*xx.*#S0<:@gw0>|<#0,:>#xx*xx.*#S0<:@gw0>|<#0,:>*#xx#S0<:@gw0>|
<#0,:>#xx#S0<:@gw0>|<#0,:>*#xx#S0<:@gw0>|<#0,:>**xxS0<:@gw0>|
<#0,:>#xx*xx#S0<:@gw0>|<#0,:>*x#S0<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

I de viste dialplan har jeg valgt at bruge servicevalg med kode, fx #0, man kunne også vælge mønstergenkendelse i selve nummeret, fx |112S0<:@gw0>|

Portering af numre mellem mobil og fastnet er under vejs, men der er nok ikke ret mange flyttet endnu, så man kan også bruge dialplan til at sende alle kald til mobilnumre ud via FSTN. Det gøres i eksemplet her, plus alarm nummeret 112, samt at man stadig har muligheden med først at taste #0 for at komme ud via fastnettet. De øvrige 8-cifrede numre, plus 00 efterfulgt at et vilkårligt antal cifre, samt * efterfulgt af 2 cifre vil gå ud via VoIP1 IP-telefoni.

Dialplan: (2xxxxxxx<:@gw0>|[3456][01]xxxxxx<:@gw0>|112S0<:@gw0>|
xxxxxxxx|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

Viderestilling med R-tasten

De fleste analogtelefoner har en R-tast. På apparater købt til brug mod bycentraler sender R-tasten et signal, som svarer til man lægger røret på i kort tid. Er det købt i Danmark er signalet ca. 100 millisekunder. Signalet kaldes også for ”sløjfebrydning” fordi det minder om at centralen mister forbindelsen en kort tid. På engelsk kaldes signalet bl.a. for hook-flash, eller blot flash signal. Dette signal kan bl.a. anvendes til viderestilling, men da signalet ikke er lige lang i alle lande, så kan vi tilpasse dette i Sipura SPA. Jeg har derfor under fanebladet Regional sat min til:

Hook Flash Timer Min: 0.05
Hook Flash Timer Max: .9

—————————–

Links til mere:

http://www.sipura.com/
http://www.sipura.com/support/
http://www.sipura.com/Documents/faq/

En tysk site IP-Phone-Forum har gode links vedrørende Sipura SPA
På IP-Phone-Forum.de http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=469
Se bl.a. “prima Posting zum SPA-3000″

Vil du mere i dybden med SPA 2000 end du finder i SPA User Guide, da kig her
Sipura SPA-2000 Administration Guide

Voxilla SPA-3000 Configuration Wizard
Voxilla SPA-3000 Configuration Wizard for Asterisk
Voxilla SPA Configuration Wizard (SPA 2000)
Voxilla FAQ Sipura SPA Series
First Looks: Sipura SPA-3000
Sipura SPA Users Group
SPA 3000 QUA

Musimi er med hos Voxilla, men jeg har ikke afprøvet – Dialplan, ringelyd, og sikkert mere til, adresserer ikke brugere i Danmark. Det har Voxilla så også et bud på. – Jeg synes faktisk at SPA vejledningen hos Musimi er tilstrækkelig, også for SPA 3000. Man kunne lave en wizard, som tager SPA 3000 specifikke løsninger med. Fordelen ved kun at have et og samme er, at eventuelle rettelser kommer med for alle. Og så har vi jo manualen til individuelle kreative ønsker.

InPhonex – Sipura SPA-3000 Setup Guide

Sipura 3000 er også omtalt på VOIP-info.org

Backup af SPA2000/3000

Se en vejledning lavet af Erik Palsbo Gamle MusimiForum:12590

NB: Man mister passwords, når man gemmer siden. feltet står som value=*************, så man skal lige lægge det/dem ind igen.
Da denne procedure er lidt teknisk har jeg derfor fået eStation til at anmode Sipura om en rigtig backup/restore funktion.

eller – Utility til Backup/restore af konfiguration

En bruger har bygget et program til at håndtere konfigurationsopsætninger SipuraUtil.exe. Læg det i en ny sti på disken. (Der findes også en nyere NewSipuraUtil.exe)

Anvendelse: SipuraUtil kan gemme op til flere konfigurationsopsætninger og det virker med alle Sipura SPA produkter. Betjeningen er drag-and-drop med musen.
Konfigurering: I programmet i menuen Options vælges Configuration. Her skriver man SPAs IP adresse.
Betjening: Med musen træk SPA boksen ned over ‘New File’. I dialogboksen navngiv konfigurationen. I programmet ses konfigurationen nu i en liste med det navn den fik før. Navnet kan nu med musen enten trækkes hen over skraldespanden, hvor den slettes igen, eller trækkes hen over SPA boksen, hvor man påbegynder indlæggelse af konfigurationen.
Reference: Voxilla forum

Historien om en fejl

De af os der har (haft) vores gang på Musimis forum ved at er der noget der kan gøre andre forumbrugere mopsede, perfide og i det hele taget irriterede, er det fejlmeldinger af typen ‘Det virker ikke’. Der er mange grunde til at en sådan fejlmelding ikke umiddelbart kan bruges ti at stille en præcis diagnose for hvad der evt. kunne være galt. Dertil kommer at afsenderen af en sådan fejlmeddelelse ofte mener helt sikkert at fejlen må ligge ét eller andet sted langt fra hans eller hendes egne apparaters eller evners rækkevidde, men at den sjældent gør det.

Karsten kan ikke ringe til mor (foto: Tina Philips (http://kortlink.dk/7hk9))

Jeg vil nu fortælle en lille historie om hvordan jeg opdagede en fejl, diagnosticerede den, tog helt og aldeles fejl og måtte lide den tort at konstatere at fejlen var min. Jeg havde nogle problemer med min Fritz!Box 7140 der gav sig udslag i såvel netværks- som telefonifejl og derfor nulstillede jeg den fuldstændigt, så den skulle sættes op helt bunden igen. Det gik sådan set fint og inden længe var internet og de mest brugte telefonnumre genoprettet. Herefter kunne verden fortsætte som vanligt. Og det gjorde den da også. Lige indstil jeg fik dén idé at jeg ville ringe til mine forældre. Jeg indtastede nummeret og glædede mig i mit stille sind over at samtalen ville være gratis. Derfor var min skuffelse stor da der var optaget, men jeg ringede da bare igen. Nu blev jeg noget overrasket, for i stedet for optaget eller en person i røret, fik jeg en telefonsvareroptagelse som jeg vidste ikke var fulgt med mine forældres nummer da de flyttede det fra Musimi til Everlove (nu Evercall), men som var lagt på Musimi, mens nummeret hørte til dér. Det kunne jeg ikke forstå, for jeg plejer at ringe Evercall –> Evercall, så der måtte være noget grundlæggende galt med mine forældres nummer. Det passede på en måde meget godt med min egen oplevelse med Musimis håndtering af udporterede numre, men jeg kunne ikke forstå at jeg fik fat i Musimis servere, for når nummeret er udporteret, så skulle det ikke kunne lade sig gøre, når jeg ringede fra en anden udbyder.  Så jeg måtte undersøge hvad der var sket. Derfor ringede jeg med ét af mine andre numre, men nu kun med det resultat at jeg fik at vide at nummeret jeg ringede til ikke var aktivt. Underligt, men helt klart et billede af at der var noget galt med mine forældres nummer. Jeg ringede til deres mobil for at høre om de havde opdaget noget, men det havde de ikke. Dog var det lidt længe siden at nogen havde ringet, så fejlen kunne være opstået uden at de havde opdaget noget. Jeg skrev til Evercall, der ikke kunne se fejl, og som bekræftede mig i at det ikke burde kunne lade sig gøre at ringe fra Evercall til Evercall og få Musimi. Derfor måtte jeg undersøge nærmere. Det gjorde jeg, og fandt ud af at jeg slet ikke ringede fra Evercall til Evercall, men fra Musimi til Evercall. Så var der pludselig fornuft i sagerne. Numrene hos Musimi er lokale brugernumre, såvel som eksterne telefonnumre, og det betyder at hvis Musimi ikke sletter et brugernummer, vil alle opkald fra Musimi til et sådant nummer gå til brugernummeret, og ikke til det tilsvarende telefonnummer, for Musimi kan ikke se andet end et internt brugernummer. Derfor er det vigtigt at Musimi sletter brugernnumre der er mage til telefonnumre, ellers kan Musimisterne ikke ringe ud, men vil kun få de udporterede numre (det er ikke et problem for alm. musiminumre). Så der var tilsyneladende ikke et alvorligt problem. Man skulle kunne ringe til mine forældre via alle andre numre end musiminumre. Jeg prøvede derfor igen med mit evercallnummer, men fik stadig den besked at nummeret ikke var aktivt. Jeg prøvede så med et Fonet-nummer. Og nu kom jeg igennem helt uden problemer. Meget mærkeligt. jeg tog naturligvis fat i Evercall for at fortælle dem om at den mærkelige fejl på mine forældres nummer fortsatte, men de kunne ikke umiddelbart se at der skulle være noget galt. Så kikkede  jeg i et anfald af sund fornuft på min opkaldsliste på evercall.dk. Her kunne jeg se at alle de opkald jeg havde foretaget via Evercall siden nulstillingen af min router havde et nul foran nummeret. Meget interessant. Det måtte prøves, så jeg ringede med det samme til 80808080 via Evercall og ganske som forventet fik jeg at vide at nummeret ikke var aktivt. Jeg vidste nu at det ikke var mine forældres nummer den var gal med, men ét eller andet sted i min ende måtte der altså være noget galt. Jeg skrev lidt frem og tilbage med Evercall og fik til sidst en meget venlig tekniker i  røret, som kunne fortælle at det foranstillede nul ikke var noget Evercalls servere genererede, men at det allerede lå i de data som jeg sendte til dem. Her kan du se fejlenDet var lidt sent, men netop her sagde det et hørbart ‘pling’ i min hjerne og jeg kom i tanker om at dette havde jeg prøvet før  i forbindelse med opsætning af telefonkonti på en Fritz!Box. Så jeg åbnede Fritzens brugerflade, navigerede til det rette sted og fjernede fluebenet ud for: ‘Sæt altid et 0 foran, når du ringer’. Herefter har jeg kunnet ringe ud via Evercall; både til mine forældre og til alle andre. Tilbage står at man fra en musimikonto ikke kan ringe til mine forældre.

Musimimusen

Tyveri ved højlys dag–eller et surt farvel

At slå i bolledejen hos Musimi
At slå i bolledejen hos Musimi

Jeg er nok ved at udvikle mig til en sur gl. mand, med teenagebørn, utilfredshed med de mange dårligt påklædte unge  og synspunkter om at alt var bedre da jeg var ung. Men om det er korrekt eller ej, så føler jeg mig nu, for første gang, dårligt behandlet af Musimi. Én ting har været rod og fejl, som man ikke skal lede længe på Musimis forum for at finde, en anden er at jeg lige har fundet ud af at de siden august har opkrævet abonnement for et nummer der, netop siden august, ikke har været hos Musimi.

Det må jo være en fejl.

Kan ikke være andet.

Så jeg skriver på helpdesken og skriver også et indlæg om det på Musimis forum. Jeg tænker at i løbet af et par timer, vil jeg have fået en kort undskyldning og mine penge igen, men det sker ikke, og jeg har nu skrevet tre gange på helpdesken uden at få svar.

Jeg opdagede fejlen d.26. januar og har rykket d. 31. og d. 5. februar, men jeg har ikke hørt noget fra Musimi.

Mitporterede nummer kan ikke slettes
Mit porterede nummer kan ikke slettes

Så kunne man jo sige at det er om at fjerne nummeret fra kontoen, men det kan jeg ikke. Se selv: til højre for teksten, hvor der er et fint link til at fjerne det nummer jeg bruger til dagligt, men det nummer som jeg har porteret til Everlove, kan jeg ikke slette.

Jeg har i skrivende stund skrevet fire gange til helpdesk. Og har i den tid opnået en større forståelse af de til tider meget hysteriske indlæg på Musimis forum. Og jeg er ikke sikker på at mit blodtryk kan holde til dette på lidt længere sigt. Indtil videre er sagen for lille til Teleankenævnet, men ikke for lille til at fyre et par uforskammetheder af.

Top 25 VoIP fordele i 2009

innovationsstop eller stop innovation?
innovationsstop eller stop innovation?
Voip Evolution har samlet en interessant liste af begivenheder og innovationer indenfor for IP-telefoni i 2009.

Jeg synes især disse er interessante:
1) Google’s Acquisition of Gizmo5
9) Codec Wars
18) Voice Integration With Google Wave

Men hvis vi skulle sætte fokus på nogle fra vores egen andedam, hvad skulle det så være?

Musimi hæver deres priser
Everlove stifter mobilselskab
Viptel tilbyder mobile trunking
Og i den store andedam, Google vælger at bruge XMPP i deres Wave i stedet for fx Sip simple

Hvad synes du er den vigtigste IP-telefoni begivenhed i 2009?

Tellio Vurderinger

I første graf ser du gennemsnitsvurderingerne fra dem, som har delt deres erfaringer af Tellio. I næste graf kan du se Top 10 af udbydervurderingerne. Og i sidste graf kan du se hvor mange der har vurderet Top 10 udbydere. Hvis du gerne vil bidrage eller kommentere, så skriv en besked eller indtast din vurdering i dette spørgeskema.

Her er gennemsnitsvurderingerne for Tellio.

http://www.editgrid.com/user/thomas_clausen/VoIP_Kvalitetsvurderinger

http://www.editgrid.com/user/thomas_clausen/VoIP_Kvalitetsvurderinger

Du kan se vurderingerne og downloade regnearket her: Kvalitetguiden til IP-telefoni (Download til Excel, OpenOffice).

Relevante regneark:
Faktaguiden til IP-telefoni (Download til Excel, OpenOffice)
Kvalitetguiden til IP-telefoni (Download til Excel, OpenOffice)
Prisguiden til IP-telefoni (Download til Excel, OpenOffice)
Peeringguiden til IP-telefoni (Download til Excel, Openoffice)

Flyt dit nummer fra Musimi til Viptel GRATIS!

Fra Musimi til Viptel for nul kroner
Fra Musimi til Viptel for nul kroner

Da Musimi har valgt at hæve priser, ser jeg ingen grund til at blive. Derfor er jeg gået på jagt efter et sted at portere mit nummer hen. Jeg bruger også Fonet, som egentlig har størstedelen af mine opkald, men mit gamle (og første ip-nummer) har stor effektionsværdi. Der er umiddelbart to udbydere, som matcher (og nu overgår) Musimi på abonnementprisen, og det er Unotel og Viptels forbrugsafregnede abonnementer.

Da jeg tidligere har været i dialog med Viptel om et spændende nyt produkt de har på vej, så sendte jeg en lille mail til Kasper fra Viptel. Han svarede fra sin iPhone 2 min. efter. Så nu er det blevet sat i stand at Musimi brugere kan flytte nummeret til Viptel gangske gratis.

Det koster 299,- at få porteringen gennemført, men Viptel sætter pengene ind på din konto som taletid.

Jeg håber at der er mange som vil benytte sig af tilbuddet, samt at der vil komme andre udbydere på banen med lignende muligheder.

Bestil din nummerflytning her. Og Kasper holder øje med de numre som kommer fra Musimi, og smider pengene ind på kontoen.

100% pristigning hos Musimi

Kunderne siver hos Musimi, så nu hæver de abonnementet med 100%.

Det er godt nok lidt uklart formuleret, men mon ikke den er god nok? Og mon ikke dette er ved at være enden for Musimi? Kunderne har sevet længe, de trofaste frivillige supportere er ikke så trofaste længere, services som fx telefonsvareren er ved at sande til, og nu er prisen ved at matche den man ser andre steder. Det er vældigt sørgeligt, men kom ikke og sig at vi ikke havde advaret:

Musimi ser rødt
Four more years Musimi!
Månelandingerne er løgn!
Vil Musimis brugere blive Tellio-kunder?
Musimi fra frontløber til støvet museum
Musimi — hvad kan vi forlange?
Musimi er ikke nede mere — igen
Når den eksterne kommunikation er mudret

brevet fra Musimi/Tellio
brevet fra Musimi/Tellio

Musimi Vurderinger

I første graf ser du gennemsnitsvurderingerne fra dem, som har delt deres erfaringer af Musimi. I næste graf kan du se Top 10 af udbydervurderingerne. Og i sidste graf kan du se hvor mange der har vurderet Top 10 udbydere. Hvis du gerne vil bidrage eller kommentere, så skriv en besked eller indtast din vurdering i dette spørgeskema.

Her er gennemsnitsvurderingerne for Musimi.

http://www.editgrid.com/user/thomas_clausen/VoIP_Kvalitetsvurderinger

http://www.editgrid.com/user/thomas_clausen/VoIP_Kvalitetsvurderinger

Du kan se vurderingerne og downloade regnearket her: Kvalitetguiden til IP-telefoni (Download til Excel, OpenOffice).

Relevante regneark:
Faktaguiden til IP-telefoni (Download til Excel, OpenOffice)
Kvalitetguiden til IP-telefoni (Download til Excel, OpenOffice)
Prisguiden til IP-telefoni (Download til Excel, OpenOffice)
Peeringguiden til IP-telefoni (Download til Excel, Openoffice)

5 skarpe til Herman Ransborg – Danmarks mest hjælpende VoIP-entusiast

Herman Ransborg Danmarks mest hjælpende VoIP-entusiast
Herman Ransborg Danmarks mest hjælpende VoIP-entutsiast

Vi har af flere omgange talt om at vi skulle hive fat i den som nok har knækket flest VoIP-nødder i Danmark, nemlig Herman Ransborg. Endelig fik vi taget os sammen til det i forlængelse af at Herman havde rundet 1.000 kommentarer på Voipsnak.dk. Vi fik også stor hjælp af Joakim som er Administrator på Musimi, men det kan du læse mere om nedenfor.

Kan du kort fortælle lidt om dig selv? Hvad er din baggrund, og hvad laver du når den ikke står på telefoni?

Oprindelig var det noget med radio/radar og raketter i Flyvevåbnet. Størst spænding oplevede jeg da jeg i 1980 hoppede af en servicechefjob i Hewlett-Packard for at starte forfra med skruetrækkeren hjemme fra hobbyrummet. Moderfirmaet lå også her i Californien, USA. Vi var kun få ansatte i Europa. En del af os kendte dog hinanden. Firmaet havde en grundidé, som mange af os startere havde lidt kendskab til fra en tid som produktspecialister. Buen blev spændt til det yderste og det tiltrak igen unikke spændende kollegaer. Det var også her jeg fik behov for at sejle med sejlskib, så det ikke alt sammen blev til firma.

Men mit job var min hobby igennem flere ansættelser. Der var også meget stress og ræs i det, bl.a. enormt mange rejser og møder. I dag hygger jeg mig bl.a. med de udfordringer der er i en antenneforening og nyder at jeg ikke skal på farten hver dag.

Vi har spurgt Musimi/Tellio om hvor mange indlæg du har skrevet i Musimis forum, og her er hvad de svarede:

Herman Ransborg er uden tvivl en af vores mest aktive brugere på musimis forum, og har pr dags dato hele 8.571 indlæg fordelt både over musimis gamle og nye forum. Personlig mener jeg at kvalitet er langt bedre end kvantitet så antallet forum posts er ikke nødvendigvis en pegepind for hvor dedikeret en bruger er, men også her viser Herman Ransborg sin styrke. I tillæg til at toppe antallet forum posts (næsten det dobbelte af anden pladsen), holder Herman også altid en både hyggelig, professionel og ikke mindst hjælpsom tone på sine indlæg.

Som jeg også har sagt til Herman ved en tidligere anledning; Hvis musimis forum havde haft muligheden for at give enkelte brugere “Moderatorer” status ville det være mig en glæde at give den titel til Herman.

Med de ord er du er nok den i Danmark, der har været i dialog og hjulpet flest IP-telefoni-brugere. Du er rundet 1.000 kommentarer på Voipsnak og i Musimis forum har du skrevet 8.571 kommentarer (tak til Joakim fra Musimi for at finde det frem til os). Det er vanvittigt flot. Hvordan har du fundet overskud til det? Og hvad har du selv fået ud af det, eller er du rendyrket altruist?

Jeg kan nok ikke lade være. Jeg hygger mig med dette her teknik, ligesom når andre slapper af med soduko eller kryds og tværs. Oprindelig havde jeg nok en drøm om at hjælpe til med at gøre Musimi til noget unikt, men kæden sprang af. Nu er det mere en vane. Det er fortsat en fornøjelse at være med til at hjælpe andre og vi er jo også i forummet en slags team af hjælpere, med hver vores fokus.

Jeg er enig med Musimi/Tellio, der er også meget small-talk i indlæggene. Jeg føler også der er lidt selvjustits. Prøv at sammenligne med andre steder.

Før Musimi var jeg i øvrigt ofte gæst hos fotokritik.dk

Det startede hos Musimi for dig, men kunne du tænkes at engagere dig med lige så stor passion i et nyt pioner-selskab? Kunne du være primusmotoren i sådan et selskab?

Jeg føler jeg har haft fornøjelsen at være med til det nogle gange, bare indenfor andet med teknik og edb. Måske er jeg allerede stået af og kalder mig pensionist i utide, men tanken har strejfet mig. Jeg tror jeg mangler visionen der skulle drive værket.

Du har jo efterhånden fået lavet et ypperligt setup ved hjælp af forskellige analyser ;-). Tror du nogensinde at det vil være muligt for hr. og fru Danmark at lave noget lignende? Det skal jo være lige til at gå til.

Nej, jeg tror den store flok vælger telefonien, som de får tilbudt af deres internetudbyder. Her kan man få noget af fordelen uden at skulle bruge tid på teknikken bag.

Men, hvad enten vi vil det eller ej så sniger teknikken sig ind i hjemmene, så flokken af mininørder vokser også og dermed potentielle telefoni nørder. Der er dog meget som konkurrerer med telefonien fx mediacenter eller videoredigering. En del vil dog nok havne i IP-telefoni uden at tænke over at det er det de har sat op, fx med Skype på mobiltelefonen.

Vi har set flere udbydere dreje nøglen om eller blive opkøbt. Hvad tror du der skal til for at holde på brugerne? Og hvad skal der til for at man kan holde sig på markedet?

Havde jeg et klart svar her så var jeg måske allerede fristet til selv at hoppe ud i noget.

Mange SIP tiltag som har imponeret med gateways, værktøjer og funktioner synes at havne i en stagnation og at være kommet i tvivl om fremtiden, som fx Free World Dialup. Der er for mange spredte bud på, hvordan fremtidens kommunikation bliver, godt forplumret af af de sociale netværksløsninger og andet: Facebook, MySpace, Twitter, Zimbo, Skype, Google Talk, MSN Messaging, Pidgin, Miranda, Jabber, AIM, Yahoo, IRC osv. – listen er lang. Nogle har måske udspillet deres mulighed og andre er knapt begyndt for alvor.

Hvad er din største inspiration i dit daglige virke indenfor IP-telefoni?

Jeg tror det er glæden ved at knække nødden sammen med andre. Sommetider kan der også ligefrem være konkurrence i at fange tråden til en løsning.

Men også det at få et indblik i, hvad andre finder ud af. Her ligger der en lille opfordring. Jeg tror mange har løsninger som det kunne være interessant at læse mere om i detaljer. Vi kunne gøre lidt mere ud af at inspirere hinanden. Voipsnak.dk ligger der jo til det samme.

Jeg håber ikke at vi gamle i gårde, med vores kloge Åge, kvæler pionerånden. Ofte kan vi jo tænke tilbage til 2004 da Musimi var ungt. Det inspirerer nok ikke nye brugere at høre om der var en gang, men det var jo spændende. – Vi skal nok alle fortsat lære at se fremad og være imødekommende, det kan forummet også bruges til at øve sig i.

Interview med Jens og Søren Davidsen fra Musimi og Gratissip

Det gamle Musimi hold Jens og Søren Davidsen
Det gamle Musimi hold Jens og Søren Davidsen

I anledningen af Musimis 5 års fødselsdag har vi hevet fat i brødrene Davidsen (Jens og Søren for dem som ikke kender dem). Musimis historie føles ældre end 5 år, men det er fordi den har fyldt meget i mange af Musimis-brugernes bevidsthed. Vi har berørt historien om Musimi flere gange her på sitet. Men vi er egentlig kommet godt omkring emnet ved Musimis 4 års fødselsdag. Så hvis ikke du kender til historien bag Musimi, så læs det indlæg før du læser videre her, så giver alle spørgsmål meget mere mening :-)

Tilføjet: Du kan også kigge på Hermans artikel om Musimi, som også fortæller en god historie om historien.

Kan I kort forklare hvem I er for dem af læserne som ikke kender jer?

Jens:
Jens Davidsen, 31 år og uddannet som Datamatiker. Tilbage i 2003 oprettede jeg Musimi.dk og hyggede mig med IP telefoni i sin spæde start.

Søren:
Søren Atmakuri Davidsen, 32, studerer cand.it på Aalborg Universitet i Esbjerg. Er lige flyttet til Indien, hvor jeg skriver mit speciale. Snakkede engang i sommeren 2002 IP-telefoni med min bror efter en lang trekking-dag, på et lille guest-house i Riomaggiore i Italien, og blev efter min B.Sc. i 2004 ansat i Musimi med stats-støtte (Akademiker med løntilskud hed ordningen vist) :-)

Hvad er planen med Gratissip? Kan studierne levne plads til at lave det nye Voxalot? Har du planer om at udvide hele eller dele af Gratissip mod betaling (betalingssip.dk er ledig ;-))?

Søren:
Mit Gratissip-engagement kommer lidt i perioder. Pt. er der gået et stykke tid siden jeg har opdateret noget, fordi det tekniske for det meste virker som det skal og jeg er tilfreds med det kodemæssige. Betalingssip kommer nok aldrig, det ville kræve et helt andet engagement, og en god slat held for at få det til at løbe rundt.

Hvornår er du færdig med studierne, og vil du også beskæftige dig med telefoni når studierne er tilendebragt, eller er det endnu for tidligt at sige?

Søren:
Med lidt held til næste sommer. Jens skal være farbror i mellemtiden, så det er ikke helt til at planlægge i detaljer :-) Hvis jeg skulle arbejde med IP-telefoni igen, skulle det nok være noget med teknologi hvor forbrugeren sættes i centrum for at “bygge” hvad de vil have, i stedet for “øer” med gateways som det er i dag.

Hvordan er livet efter Musimi? Og hvad bedriver du tiden med? Mens Søren fortsatte med at bevæge sig i det danske VoIP-community, så gled du lidt ud. Kommer vi nogensinde til at se dig igen? Ville det være på det kommercielle marked eller mere i stil med Gratissip?

Jens:
Udmærket, tak. Lige efter Musimi var jeg dog lidt udbrændt og trængte til en god lang pause. Jeg holdte fri et stykke tid og var derefter også en tid på Island og arbejde for Vodafone med deres IP telefoni installationer.
Efter tilbagevenden til Danmark og efter at have prøvet at arbejde som normal lønmodtager et stykke tid fik jeg en ny “god” ide som jeg nu er i fuld gang med. Det er dog ikke med IP-telefoni men stadig meget community over det som Musimi i sin tid. kerfuf.dk som er et community til diskussion af investeringer (sitet er i dag gået i offentlig beta, så nu er chancen der for at være med fra starten ligesom med Musimi red.). Der er en enkelt IP-telefonifeature der med aktiv verifikation af brugernes identitet/mobil nummer vha. et Musimi nummer og Asterisk.

Kunne I tænkes at starte noget op igen en dag i fremtiden, eller er det et overstået kapitel?

Jens:
Jeg tror ikke at jeg kunne starte et nyt IP telefoni selskab op igen, men jeg synes det er spændende hvad Søren render og laver på Gratissip – og håber at der kommer mere nyudvikling fra den kant – jeg er selv aktiv bruger af Truphone via min mobil, samt Gratissips indkommende ruter og dialtones osv.

Søren:
Jeg tror der er nok tilbud ude i dag, så det er svært at differentiere sig til masse-markedet. Niche-produkter kræver for meget tilpasning til at det er sjovt at arbejde med. Så, det må være nej, nok ikke et IP-telefoni selskab mere.

Hvad var den største fornøjelse ved at arbejde indenfor IP-telefonien? Og hvad var i gladest for at slippe fri for?

Jens:
Samarbejdet og den gode respons fra brugerne var jeg særdeles glad for. Som udvikler er det sjovt at se de programmer man laver blive benyttet af rigtige brugere. Det gode samarbejde med Song Networks dengang og deres sats med at tage et firma som Musimi ind.
Porteringer, misbrug af tjenesten samt administration er jeg glad for at være foruden.

Søren:
Det bedste: 1) det til tider overivrige community; 2) det at være et “start-up”, har tidligere arbejdet i et større startup, men det var ikke det samme som at sidde 2 mand med pludselig 5000 kunder man har ansvaret for at deres infrastruktur (telefoni) virker; 3) produktudvikling sammen med Jens. En stor ros til min bror, som var meget skarpere end mig til at holde styr på hvilken retning vi skulle i dengang.
Det værste: 1) support ;-) – nej, det var ikke så slemt, men det tog meget tid fra andet.

Hvordan ser I fremtiden for telefoni over internettet? Hver med sin lille boks og en isp eller hvad?

Jens:
Personligt tror jeg mest på det mobile for tiden – bruger min Nokia mobil til IP telefoni og strikker det sammen vha. Gratissip. Bokse i hvert hjem tror jeg kræver lidt mere styring fra IP telefoniselskabets side – som fx. Telio gør eller de etablerede ISP’ers pakkeløsninger. Det vil dog nok stadig være nørderne og de små som kommer med det nye spændende og er på forkant med udviklingen vil jeg tro.

Søren:
Lige for tiden bruger jeg IP-telefoni, til at kunne flytte rundt uden besvær med at få sin telefon med. Som jeg allerede har været inde på, tror jeg mere på en model med brugeren i centrum. F.eks. ENUM baseret på den decentrale DNS infrastruktur. Teknologien er der, men historien er at teleselskaberne vil låse kunderne fast i stedet for at åbne op. Jeg følger DanID diskussionen i Danmark, som er meget det samme.

Hvis I hver måtte sætte tre ting på arbejdssedlen hvad skulle det så være? For guderne må vide, der er ikke sket meget med den siden i forlod skuden.

Jens:
1. Opdatering af kode og system/vedligehold.
2. Udarbejdelse af en plan for fremtiden/mål for Musimi
3. Oplære udvikler/teknikker til at kende/eje systemet.

Søren:
Nogen “koder”forslag:
1) Dediker udviklings resourcer til Musimi (1 person fuld tid eller 2 personer halv tid måske?).
2) Fjern 1 ting fra listen om ugen (implementer det, eller argumenter hvorfor det ikke vil blive implementeret) :-)
3) Forwarding til vilkårlig SIP-adresse.

Hvis I tør komme med en vurdering, hvor mener I så at Tellio har fejlet ift. Musimis community, som jo var det klart stærkeste i Danmark i sine velmagtsdage, men har mistet meget af sin glans siden da?

Jens:
Manglende plan/mål med projektet andet end status quo. Et sådan community for virksomheden bør være med meget aktiv deltagelse af virksomhedens medarbejdere/ledelse synes jeg.

Søren:
Jeg tror ikke at community havde værdi for Tellio (eller, de så det ikke som værdi), og at de ikke helt forstod at værdien i Musimi’s kunder lå i communitiet.

Hvorfor solgte I Musimi og har I nogensinde fortrudt det? Der er jo mange som har en lettere romantisk opfattelse af de gamle Musimi-dage, savner I dem også?

Jens:
Vi solgte i sin tid Musimi til Telio for at komme under vingerne på på Telio. De arbejdede med de samme software systemer som os, samt havde/har kontakt til mange internationale ip-telefonieksperter. Vi så en fordel i at “slippe for” administration og alt det med markedsføring og økonomi og kunne arbejde mere med det tekniske.
Man kan godt savne de gode tider på Musimi og den tætte kontakt med de endog meget engagerede brugere. Det er ærgeligt at se at der ikke er blevet fulgt særlig meget op på det fra Musimis side med udvikling og opdateringer.
Set i bakspejlet fortryder man lidt – men dengang tror jeg det var et udmærket valg for Musimi med nye muligheder, teknisk, samarbejde, osv. – men det lykkedes dog desværre ikke alt for godt.

Søren:
Vi ville gerne fokusere på det “sjove”, at udvikle Musimi. Ideen var at Musimi skulle være “do it yourself” uden support og administration, men, der var stadig for meget af det, og det tog for meget tid fra udviklingen.