Tag-arkiv: SipBroker

Voxalot

Voxalot lukker

Voxalot
Jeg har netop modtaget nedenstående besked i min indbakke. Hvad det kommer til at betyde for SipBroker, som Voxalot ejer, er endnu uklart. Desværre har Voxalot heller informeret yderligere i deres forum. Men mon ikke der kommer afklaring de følgende dage?!

Dear Voxalot User,

We are sorry to inform you that due to the rising cost of operations, we have been forced to discontinue the Voxalot VoIP service. This change will be effective from December 31st, 2011.

If you have renewed your subscription since September 1st 2011 and would like a refund, please contact payments@voxalot.com. Unfortunately, payments for subscriptions older than this are unable to be refunded.
Please be aware that a refund will reverse your payment and cause your account to be downgraded to a Basic account.

We thank you for your support for Voxalot, and are sorry for any inconvenience that this announcement will cause, and wish you the best in the future.

Regards,
Voxalot Support

Det er trist at Voxalot lukker. Det triste består i, at Voxalot virkelig gjorde hvad de kunne for at udbrede deres services, gøre verdens udbydere overskuelige for brugerne og en masse andet. Vi har tidligere interviewet deres direktør Tony Mascarenhas.

Fonet nu med peering via SIPBroker

Fonet har tilmeldt sig SIPBroker, og med dette initiativ bliver de en del af et verdensomspændende samarbejde, hvor over 2.000 IP-telefoni udbydere er tilmeldt.

Endnu et super initiativ fra Fonet, vi ser frem til deres næste spændende træk.

Fonets peering detaljer:

 • Fonets SIP kode: *8622
 • Proxy: gw1.fonet.dk

Eksempler:

Hvis man vil ringe fra Fonet til Gratissipnummeret 10750: så skal man taste: 00043710750

Hvis man vil ringe fra GratisSip til Fonetnummeret 46951234: så skal man taste 010*862246951234

Andre danske peeringmuligheder via SIPBroker:

Avatel 7447 (sip.avatel.dk)
Debitel 435 eller 000479(proxy.goip.dk eller sip.jubii.dk)
Fonet 8622 (gw1.fonet.dk)
Gratissip 437 (gratissip.dk)
Musimi 227 (musimi.dk)
Redspot 714 (voice.redspot.dk)
Telefin 708 (ser.telefin.dk)
Telio 532 (sip.telio.dk)
Telsome 7505 (sip.telsome.dk)
Unotel 7894 (sip1.unotel.dk)
Viptel 635 (sip.viptel.dk)
Worldcall 711 (proxy.worldcall.dk)

Da jeg gik listen igennem faldt jeg også over disse to, som er ukendte for mig, men der er heller ikke meget at finde på deres sites. Men måske er det morgendagens superudbydere:

Commonline 0008147 (commonline.dk)
Kalita 0008309 (kalita.dk)

5 skarpe til direktøren for Voxalot, Tony Mascarenhas

Voxalot
Voxalot

Vi er på Voibloggen glade over privilegiet det er, at få den administrerende direktør for Voxalot Tony Mascarenhas til at besvare 5 skarpe spørgsmål. Tony får gjort opmærksom på Voxalot og SipBrokers services, tilligemed at han giver et gæt på fremtiden for VoIP i et mere internationalt perspektiv end vi har berørt her på Voipbloggen tidligere.

Interviewet er oversat fra engelsk (find det originale interview her).

Kunne du kort forklare hvad Voxalot og SIP Broker er, hvordan hænger de sammen, og hvem står bag disse to tvillinge-selskaber?

Voxalot er en global internettelefoniservice, som for nuværende tilbyder en gratis service, hvor brugere kan oprette en kort SIP URI (internettelefonnummer) sammen med indgående opkald, telefonsvarer, kortnummer, virtuelle gratisopkaldsknap, ENUM og SIP Broker interconnects, såvel som Smart Call-regler (dial plan), som giver omkostningseffektiv routing. Voxalot tilbyder også programudviklere muligheden for at indlejre internet telefonifunktionalitet i deres programmer via en API (application programming interface).

Ud over dette, så tilbyder Voxalot i den nære fremtid, VoxPremium hvor kunder, ud over de gratis services, vil blive tilbudt web call back, smart call connection, og SIP registrering, der tillader kunderne at opsætte almindelige numre, der vil ringe til deres Voxalot konto.

Det unikke ved vores service er at vi integrerer alle disse features og funktioner i ét samlet tilbud, der kan konfigureres via webben. Vores samtale-services er tilgængelige gennem mange forskellige enheder såsom ATA, WiFi-mobiler, soft phones på computeren eller slet og ret en webbrowser.

SIP Broker leverer en numerisk short code som er let at tilringe fra telefoner for SIP domæner, såvel som de udfører ENUM opslag på tværs af flere ENUM databaser. Alle kan registrere deres SIP domæne hos SIP Broker og få en SIP Code (en numerisk short code). Lige nu er der over 2.000 SIP-domæner registeret hos SIP Broker. Ud over SIP Codes og ENUM-opslag, så sørger SIP Broker også for at stille over 200 PSTN-numre rundt omkring i verden til rådighed, således at opkald har en bro mellem PSTN netværket og VoIP netværket. Når man er forbundet via disse numre, så kan opkalderen ringe til et hvilket som helst SIP domæne direkte ved at anvende det rigtige SIP kode prefix.

Voxalot anvender SIP Broker til at udføre ENUM-opslag, såvel som til forbindelser til andre SIP-domæner.

Voxalot og SIP Broker er oprettet og udviklet af HA Enterprises, en specialvirksomhed med base i Sydney, Australien, grundlagt af nogle ex-IBM’ere som elsker teknologi og de bygger Voxalot og SIP Broker ud fra denne kærlighed.

Hvordan ser fremtiden ud for Voxalot, I har et nyt site på vej, med betalingsfeatures, hvordan stiller det “de gode gamle brugere”? Er det et farvel til ENUM-ideologien som en gratis service? Kort sagt, hvad vil stadig være gratis og hvad er i vente for dem med penge på lommen? Vil I f.eks. tilbyde nationale telefonnumre?

Vær forvisset om at Voxalot vil fortsætte med at tilbyde gratis services i fremtiden. Vi vil fortsætte med at tilbyde gratis medlemsskab, som tillader brugere at opsætte en konto på Voxalot, foretage indgående og udgående opkald, såvel som bruge alle SIP Broker funktionerne og PSTN numrene. Ud over det, så vil vi fortsætte med at innovere nye funktioner og features for at styrke vores tilbud, og holde vores medlemmer og kunder glade.

Det virker som om mobile VoIP-enheder bliver mere og mere almindelige, givet et stigende antal hotspots med trådløst bredbånd også stiger, hvordan sikrer Voxalot/SIP Broker at I kan blive i dette marked? Kommer vi også til at se messenger- eller SMS-services fra Voxalot i den nære fremtid?

Voxalot understøtter allerede mobile WiFi-forbindelser og vil fortsætte med det. Vi vil fortsætte med at udvikle nye services som bliver efterspurgt af vore brugere og hvor det er muligt, indgå partnerskaber med udbydere af andre services for at lave gensidigt fordelagtige løsninger, som vores medlemmer og kunder finder brugbare.

Hvilken role vil vi se i fremtiden for ENUM? Der foregår ikke meget på e164.arpa, hvor dataen bliver vedligeholdt af VoIP-udbyderne, til gengæld virker det som om der sker en masse på e164.org, som bliver vedligeholdt af brugerne. Hvordan vil denne scene se ud i de kommende år?

Nu da jeg ikke har min krystalkugle, så er det svært for mig at se ind i fremtiden. Dog ser jeg en stigning i ENUM-brugen, som resultatet af brugervedligeholdte databaser som fx e164.org, og indsatsen fra Voxalot, SIP Broker og andre organisationer rundt omkring i verden som spreder budskabet om fordele ved denne teknologi. Fremtiden for ENUM har ikke så meget at gøre med teknologien, men snarere om viden og forståelse af teknologien overfor de store spillere eller den brede masse. Så længe disse parter ikke forstår ENUM og de fordele der ligger i denne teknologi, så vil den fortsætte med at være en niche-service, som kun bliver holdt i live af nogle få.

Som en dansker, der ønsker at anvende Voxalot, hvad har det at tilbyde mig? Anser du Voxalot som en australsk eller en international service? Og kan jeg sætte en vens ATA op mod Voxalot (Hvis han f.eks. gerne vil anvende én udbyder til indgående opkald og en en anden til udgående på en ATA, der ikke kan håndtere flere udbydere) uden at jeg skal frygte at jeg kommer til at give mig selv en masse arbejde (hvor min venner hele tiden kontakter mig fordi “den $&!# telefon virker ikke”)?

Ligemeget om man er dansker, tysker, italiener eller fra en anden del af verden, så tilbyder Voxalot det samme til alle, og det er muligheden for at tilgå, anvende og konfigurere VoIP fra hvor som helst du har en internetforbindelse og en VoIP telefon, computer eller en konventionel telefon.

Vi er en international service og vi regner med at fortsætte med at forbedre vores internationale position mens vi vokser os større. Tidligere dette år lancerede vi vores Europæiske servere for at addressere den forsinkelse som vores Europæiske medlemmer oplevede når de oprettede forbindelse til vores Amerikanske og/eller Australske servere. For videre at servicere vores internationale community planlægger vi også at oversætte vores services til flere andre sprog efter lanceringen af vores nye site og betalingsservices. Vi tror at den supportmulighed som betalingsservicen tilbyder vil være en brugbar feature og den vil brede sig som ringe i vandet og få flere til at vælge betalingsløsningen.

Hvad er din største inspiration i dit arbejde i VoIP-industrien?

Vores største inspiration ved at arbejde i VoIP-industrien er det community af brugere vi har formået at skabe med Voxalot/SIP Broker-kombinationen. Det er fantastisk at se så mange mennesker, som er villige til at hjælpe nye medlemmer og melde sig som frivillige til at hjælpe os med at udvikle og teste nye services.

Det selvsamme community synes også at finde mange nye innovative måder at anvende ydelserne på – anderledes end vi havde forestillet os, da vi fandt på ideen.

Det spændende for os er at VoIP-industrien er under stadig udvikling og at der stadig er masser af innovation på vej.

Tak til Karsten Pedersen, Thomas Høyer og Herman Ransborg for hjælp med spørgsmålene.

5 Sharp Questions for Managing Director of Voxalot, Tony Mascarenhas

Voxalot
Voxalot

At Voipbloggen we’re very privileged to have Tony Mascarenhas (Managing Director of Voxalot) answer some questions regarding Voxalot, SIP Broker and the future of VoIP.

A danish translation can be found here.

Could you briefly explain what Voxalot and SIP Broker are, how do they connect to each other, and who’s behind these twin companies?

Voxalot is a global internet telephony service that currently offers a free service where users can create a short SIP URI (internet telephone number) along with inbound calling, voice mail, speed dialling, virtual-toll-free button, ENUM and SIP Broker interconnects, as well as Smart Call (dial plan) rules to enable least cost routing. Voxalot also offers application developers the ability to embed internet telephony functionality within their applications via an application programming interface (API).

In addition to the above, in the near future for a nominal annual subscription fee, Voxalot will launch VoxPremium where customers, on top of the free basic service, will be offered web call back, and smart call connection, and sip registrations allowing customers to set up Dial in Numbers that will ring their Voxalot account number.

The unique value proposition of our service is that we integrate all of these features and functions into a single offering that is configurable via the web. Our voice services are accessible through multiple devices such as an ATA, WiFi enabled mobile, soft phone on your computer or simply a web browser.

SIP Broker provides a numeric short code that is easily able to be dialled from a telephone handset for SIP domains as well as performing ENUM lookups across multiple ENUM roots. Any one can register their SIP domain with SIP Broker and receive a SIP Code (a numeric short code). Currently there are over 2000 SIP Domains registered with SIP Broker. In addition to the SIP Codes and ENUM lookups, SIP Broker also provides over 200 PSTN access numbers around the world providing callers with a bridge between the PSTN network and the VoIP network. Once connected via these access numbers the caller can then dial any SIP domain directly by prefixing the number with a SIP Code.

Voxalot uses SIP Broker to perform ENUM lookups as well as for connections to other SIP domains.

Voxalot and SIP Broker were built and developed by HA Enterprises, a specialty services company based in Sydney, Australia, founded by a number of ex-IBMers who love technology and built Voxalot and SIP Broker as a labour of love.

What does the future hold for Voxalot, you have a new site on the way, with payment features, how does that put “the good old users”? Is this a goodbye to the ENUM ideology as a free service, in essence, what will still be free and what is in store for those with money to spend? Will you be offering national telephone numbers?

Rest assured that Voxalot will continue to offer a free service in the future. We will continue to provide free membership that will allow users to set up an account on Voxalot, make in-bound and out-bound calls as well as use all of all the SIP Broker functions and PSTN access numbers. In addition we will continue to innovate new functions and features to strengthen our offering and keep our members and customers happy.

It seems that the mobile voip devices are becoming more and more regular, given the increasing number of hotspots with wireless broadband, how does Voxalot/SIP Broker make sure that you can remain in this market? Will we see IM & presence or text messaging services from Voxalot in the near future?

Voxalot already supports mobile WiFi connections and we will continue to do so. We will also continue to develop additional services as requested by our community and where possible, partner with other solution providers to work on mutually beneficial solutions that our members and customers will find useful.

What will be the future role of ENUM? There isn’t much going on at e164.arpa, where the data is being maintained by the VoIP-providers, but quite a lot seems to be going on at e164.org, which is maintained by the users. How will this stage look in years to come?

Well, as I do not have a crystal ball, it is hard for me to see the future. However, I do see the take up of ENUM increasing as a result of user maintained roots such as e164.org, and the efforts of Voxalot, SIP Broker and other organisations around the world spreading the message and the benefits of this technology. The future of ENUM has not so much to do with technology, but rather the education and understanding of the technology by the mass market. Until the mass market begins to understand ENUM and the benefits of this technology it will continue to be a niche service that is leveraged by a small community.

As a Dane wanting to use Voxalot, what does it have to offer for me? Do you consider Voxalot an Australian or an international service? And can I safely setup a friend’s ATA with Voxalot (if, say, he wants to use one provider for incoming calls and another for outgoing on an ATA not capable of dealing with multiple providers) without worrying that I’m giving myself a lot of work (e.g. my friend contacting me ever so often because “the $&!# phone doesn’t work”)?

Whether Dane, German, Italian or from any other part of the world, Voxalot offers the same value proposition to everyone and that is the ability to access, use and configure VoIP from just about any where that you have an internet connection and a VoIP enabled phone, computer or a regular conventional telephone.

We are an international service and we plan to continue to improve our international position as we grow. Earlier this year we launched our European server cluster to address the latency issues experienced by our European members who were connecting to our US and/or Australian cluster of servers. To further serve our international community we also plan to translate our services into several other languages after we launch our new site and premium service. We believe the support tickets provided by the Premium service will be a useful feature and should encourage referrals as we will be able to provide the necessary support.

What is your biggest inspiration working in the VoIP industry?

Our biggest inspiration working in the VoIP industry is the community of users we have managed to create with the Voxalot/SIP Broker combination. It is great to see so many people that are willing to assist new members and volunteer to help us develop and test new services.

The same community also seems to find many new an innovative ways to use the services – well beyond anything we imagine when we initially think up the idea.

The exciting thing for us is that the VoIP industry is still evolving and there is still plenty of innovation to come.

Thanks to Karsten Pedersen, Thomas Høyer & Herman Ransborg for helping with the questions.

10 måder at gøre IP-telefoni bedre

VoipNews har lavet en top 10 liste, for hvad der skal til at gøre VoIP bedre. Vi har på VoIP-bloggen berørt flere af servicerne, men der er også en masse nye spændende på listen.

Top 10 Listen lyder i overskrifter således:

 1. VoIP Web Konferencer (Yugma)
 2. VoIP email og fildeling (Jubii ikke at forveksle med den danske søgetjeneste mm.)
 3. VoIP Mikro-blogging (Twitter)
 4. VoIP på mobiltelefonen via WiFi (Gizmo & Truphone)
 5. VoIP Clic-to-Call Blog plugins (Jaxtr, Direct CallBack, CallWidget & Jangl)
 6. VoIP-til-mobiltelefon Call-Back programmer (Jajah, RebTel, Hullo, Talkster)
 7. VoIP på Mobiletelefonen via datanetværk (Fring)
 8. Billigste VoIP priser via SMS (YapOn)
 9. VoIP og Skype på Mobiltelefonen (iSkoot)
 10. VoIP omstilling (GrandCentral)

Jeg mener at det er en klar mangel, at vi ikke kan se tjenester som Voxalot, Sipbroker eller e164.org. Så mit bud på en nummer 11 vil være:

11. VoIP Peering/ENUM (Voxalot, Sipbroker eller e164.org).

Men der er vel flere end det eller hva’? Giv dit bud på nummer 11 og 12!

VoXaLot – Ring gratis til alle VoIPudbydere

Eller i hvert fald næsten… Man kan ringe gratis til så mange, fordi VoXaLot og SipBroker arbejder aktivt for at lave peeringaftaler med forskellige VoIPudbydere. Peeringaftaler betyder kort at to udbydere har indgået en aftale om at udveksle trafik med hinanden (læs mere her under “Hvad er Peeringer”)

Man kan hurtigt kløjes i VoXaLots hjemmeside, men kort fortalt fungerer det således:

 1. Man registrerer sig hos dem (det er meget simpelt, hurtigt og de afkræver ikke meget information. Man skal vælge et nummer, en adgangskode og indtaste en gyldig mail)
 2. Man sætter sin Adapter op til at kunne virke med dem. Dvs. at opsætter alle de udbydere man gerne vil have til at fungere.
 3. Man ringer med foranstaltede koder, for at komme igennem til de forskellige udbydere.

Det er kun lige punkt to, der kan give anledning til forskellige problemer, men jeg vil gerne lige give en oversigt over væsentlige informationer:

 • Internet nummer: [NUMMER FRA PKT. 1]@eu.voxalot.com
 • Brugernavn: [NUMMER FRA PKT. 1]
 • Registrar: eu.voxalot.com
 • Proxy Server: eu.voxalot.com

Så skulle man være flyvende. Se den lange liste af muligheder for opkald på SipBroker, som VoXaLot arbejder sammen med.

Så alt i alt er voxalot muligheden for at have en masse udbydere, men kun én registrering via sin adapter.