Tag-arkiv: Sipura

Sipura SPA-841

I gang med Sipura SPA-841

Sipura SPA-841
Sipura SPA-841

Sipura SPA-841 IP-telefonen

Hjælpeværktøj til opsætning af SPA-841 findes på Voxilla SPA-841 Configuration Wizard, og det virker nu. Se også dialogen om denne wizard på Voxilla. Til SPA-841 kan man ikke anvende samme wizard, som for SPA-2000/SPA-2100 eller SPA-3000.

I konfigureringen vil jeg gå ud fra kobling mod Musimi uden brug af wizard. Sandsynligvis vil du let selv kunne se, hvor tilsvarende information for andre løsninger lægges.

Reset – og at komme på nettet

Det fordres at du har en port SPA-841 kan sættes til med netkablet. De fleste vil nok have en switch siddende foran, måske en switch integreret i en router. At anvende en hub er ikke så heldig, fordi der vil man ikke opnå den samme båndbredde som man kan med en switch. Til kobling mod switchen anvendes et så kaldt ‘lige-igennem’ RJ-45 netkabel, lig med, hvad man anvender, når en computers netkort tilsluttes en switch. Hvis længden passer, da brug kablet, som var vedlagt SPA-841.

Jeg vil foreslå at du starter opsætning af din konfiguration med en fabrik-reset, det finder du på telefonen: Tast til menu ’14 Factory Reset’, vælg select, og tast en gang mere på samme knap for ok.

Efter fabrik-reset vil telefonen være sat op til at få netværkskonfigurationen via DHCP. Ønsker du statisk IP, da kan det sættes op via tasten menu ‘9 Network’. Noter IP adressen, og sammenlign med opslag på myip.dk. Er det samme IP, da kører du ikke bag NAT router, men på en offentlig IP adresse. – Viser menuen adressen 0.0.0.0, så har Sipura´en ikke fået en gyldig adresse, og det tyder på routeren ikke understøtter DHCP, her vil det være nødvendig at slå DHCP fra i SPA-841, og anvende statisk IP, som før nævnt, dette sættes op via menuen på telefonen. Hvis du fik IP adressen via DHCP, og det senere viser sig at IP adressen ændrer sig fra tid til anden, så kan du måske overveje, om det vil være bedre at skifte til statisk IP, du kan også undersøge om du i routeren kan låse IP adressen til en fast IP ved hjælp af SPA’s MAC adresse. Der sker ingen skade ved at SPA flytter IP, for den vil registrere sig igen under det nye, men det kan være upraktisk, fx når man skal slå op på web-interfacet.

Med en browser (Internet Explorer/Firefox) slå op på ´http://IP_adressen/admin/advanced´ (web-interfacet)

Software opdatering?

Under fanebladet Info kan ses, hvilken Software Version der ligger på SPA. Det skal måske nævnes at du også via telefonens menu kan se Software Version. Du kunne checke og overveje, om du allerede nu skulle opdatere. Release 3.1.1(a) havde i mit tilfælde så store ændringer, at den ved installation resatte konfigurationen. Det er ellers sjældent hos Sipura. - Se seneste software version hos Sipura Support. Du kan opdatere ved at hente og åbne ZIP-filen, og derfra køre exe-filen. Det fordrer dog at du kører Microsoft Windows. Ellers må du anvende .bin filen og en TFTP server. TFTP server findes i Microsoft DOS, og TFTP server er også med i mange Linux løsninger, men måske ikke lagt ind. Der findes også en anerkendt gratis Windows baseret TFTP server her Tftpd32. Se nærmere om opdatering hos Sipura. TFTP er bl.a. omtalt under FAQ og i SPA-841 Administration Guide kapitel 15.

Sikkerhedsadvarsel: Når der hentes exe filer fra nettet, så bør man altid scanne for virus. TFTP servere er særlig yndet af hackere, dels for at finde og udnytte svagheder i selve programmet, og dels for at prøve om man via TFTP kan flytte information. Kan TFTP serveren nås fra internettet, så stop serveren efter brug.

Konfigurering af IP-telefonien

Evt. se længere nede, ‘Mere om STUN’. Kører du bag NAT router, og har du ingen SIP-aware/SIP-passthrough router, så skal du sandsynligvis køre med STUN, det sætter du under fanebladet SIP -> NAT Support Parameters

 • STUN Enable: yes (no, hvis man ikke skal bruge STUN)
 • STUN Test Enable: no (kunne også sættes til yes permanent – anvendes til router fejlsøgning)
 • STUN Server: stun.musimi.dk (må også gerne ligge der når man ikke bruger STUN)

Jeg går ud fra Ext 1, men samme gælder for Ext 2 (3 og 4), vælg

 • General -> Line Enable: yes

Kører du bag NAT router, og har du ingen SIP-aware/SIP-passthrough router, så skal du sandsynligvis have disse sat under Line 1 -> NAT Settings

 • NAT Mapping Enable: yes
 • NAT Keep Alive Enable: yes (giver NAT-traversal trafik til at holde porte åbne i routeren)

Øvrige Ext 1 indstillinger

 • Proxy: musimi.dk
 • Register: yes
 • Display Name: Dit Navn (som vil indgå i din caller ID ved opkald)
 • User ID: dit_Musimi_telefonnummer
 • Password: dit_valgte_kodeord_hos_Musimi

Dette gælder dog ikke Musimi, men nogle IP-telefoni udbydere tildeler foruden telefonnummeret en brugeridentitet, kundenummer, SIP konto eller lignende, som også skal anvendes. Her sætter man endvidere:

 • Use Auth ID: yes
 • Auth ID: SIP_konto
 • Preferred Codec: G711a eller G729a – vælg G711a, hvis du har 110kbit/sec til rådighed i båndbredde
 • Dial Plan: (112|00[0-9].|*xx|*31*00x.|*31*xxxxxxxx|xxxxxxxxS0)

Nogle generelle indstillinger
Under fanebladet System (NTP anvendes til at sætte tiden):

 • Primary NTP Server: ntp.musimi.dk
 • Secondary NTP Server: dk.pool.ntp.org

NB: kunne også være fx ntp.inet.tele.dk, ntp.tiscali.dk ell. ntp.darenet.dk, eller måske har du en NTP server i din router, eller på lokalnettet, som du hellere vil pege på.

Under fanebladet Regional:

 • Time Zone: GMT+01:00
 • Daylight Saving Time Rule: start=3/-1/7/2:0:0;end=10/-1/7/3:0:0;save=1

For at få genkendelige danske lyde når man ringer:

 • Dial Tone: 425@-12;10(*/0/1)
 • Outside Dial Tone: 425@-12;10(*/0/1)
 • Busy Tone: 425@-20;10(.25/.25/1)
 • Reorder Tone: 425@-20;10(.25/.25/1)
 • Ring Back Tone: 425@-20;*(1/4/1)

Klik på knappen Submit All Changes

Der er lidt flere mindre betydende parametre jeg har ‘leget’ med i min konfiguration

Musimi konto vælg Codec G711a, SIPDTMF RFC2833 og sæt markering ved RTP – og klik på Update

For tasten på telefonen kan du lægge telefonnummer 1000, og du vil så fremover via tasten kunne høre dine beskeder hos Musimi. I web-interfacet findes dette herefter under fanebladet Phone -> Voice Mail Number.

— Så er din SPA-841 kørende —

Når Ext 2 er sat op kan du under Phone -> Line Key 2 vælge 2. Med det kan du taste knap 2, når du vil ringe ud via SIP proxyen, og dialplan, under Ext 2.

Med firmware 3.1.2a kan man under fanebladet User vælge, hvordan tiden skal vises på telefonen, fx

 • Time Format: 24hr
 • Date Format: day/month

Vil du se mere om ringetoner og lyde, så står det i manualerne, men der blev også et indlæg om det her.

Mere om STUN

Udtrykket ‘SIP-aware/SIP-passthrough router': En router, som kan fortolke og omsætte IP-telefoniinformationen mellem LAN-WAN. Disse løsninger har ikke behov for STUN/NAT parametre. De fleste NAT routere kan ikke det. Se hvad STUN bruges til hos voip-info.org. Groft sagt kan man vel sige at STUN afklarer, hvad den globale IP er og de eksterne porte. Det vedlægger SPA så i sin registrering, så SIP proxyen har mulighed for at kontakte SPA.

Findes SIP proxyen på samme subnet som SPA-841, da kan man også køre uden STUN. Her skal man have no i STUN Enable, STUN Test Enable, NAT Mapping Enable, NAT Keep Alive Enable. Endnu sjældent, men nogle Proxy routere har Outbound SIP Proxy, her sættes Outbound Proxy under Ext 1 til at pege på adressen (URL eller IP adressen), og ligeledes her sættes no i alle STUN/NAT parametre. Musimis SIP proxy ligger på offentlig IP, hvis SPA-841 også ligger på offentlig IP, så kan man ligeledes køre uden STUN/NAT parametre.

Nogle routere kan STUN ikke håndtere, her kan det være nødvendig at indsætte den offentlige IP adresse under EXT IP (se nederst under fanebladet SIP), hvis det skal gælde for alle linier (Ext), ellers sættes det under Ext 1 EXT SIP Port, og måske vil det være nødvendigt at vælge følgende ekstra SIP information

 • Handle VIA received: yes
 • Insert VIA received: yes
 • Handle VIA rport: yes
 • Insert VIA rport: yes

Router og porte

Gælder ikke de fleste, men nogle routere har kun meget få porte åbnet mod lokalnettet, her kan det være nødvendigt at åbne porte. Se dokumentationen for din router. Følgende porte anvendes af SPA-841i sin standard konfiguration:

 • UDP 5060-5063 (SIP for hhv. Ext1 til Ext4), UDP 16384-16482 (RTP MEDIA), UDP 3478 (STUN), UDP 123 (NTP)

NTP er der sandsynligvis allerede åbnet for, også selv om der, som standard skulle være lukket for de øvrige. Er der andre SIP klienter på samme subnet så kan det måske være nødvendig at vælge andre porte til SIP.

For de mere tekniske: Kan din router lave port-pegning (Port Forwarding/Port Redirect), så den eksterne port bliver lig med den interne port, og hvis din router sidder på en offentlig IP, så kan det være en fordel at sætte det op for SIP og RTP. Med dette vil du kunne undvære STUN og undvære indstillingen NAT Mapping Enable: yes. Du vil muligvis stadig have behov for NAT-traversal trafik via indstillingen NAT Keep Alive Enable: yes. Med dette vil du sandsynligvis kunne køre uden markering for RTP hos Musimi – Se beskrivelsen hos Musimi. Port-pegning fordrer at SPA-841 har en fast IP.

En Musimi bruger har gjort mig opmærksom på, at man med en Full cone router godt kan køre uden RTP serveren, også uden at have en offentlig IP adresse, men med STUN. Så sandsynligvis kan man det. Kan man undvære port pegning, så er det selvfølgelig at foretrække.

Utility til Backup/restore af konfiguration

En SPA bruger har bygget et program til at håndtere konfigurationsopsætninger SipuraUtil.exe. Læg det i en ny sti på disken. (Der findes også en nyerer NewSipuraUtil.exe)
Anvendelse: SipuraUtil kan gemme op til flere konfigurationsopsætninger og det virker med alle Sipura SPA produkter. Betjeningen er drag-and-drop med musen.
Konfigurering: I programmet i menuen Options vælges Configuration. Her skriver man SPAs IP adresse.
Betjening: Med musen træk SPA boksen ned over ‘New File’. I dialogboksen navngiv konfigurationen. I programmet ses konfigurationen nu i en liste med det navn den fik før. Navnet kan nu med musen enten trækkes hen over skraldespanden, hvor den slettes igen, eller trækkes hen over SPA boksen, hvor man påbegynder indlæggelse af konfigurationen. Herefer skal man ind i web-interfacet og indlægge passwords igen før SPA-841 er klar.
Reference: Voxilla forum

Den formelle måde at håndtere dette på er at anvende web-interfacet og browserens menu Filer, Gem som.. Dernæst ændre lidt i HTML koden, så backup filen kan lægges ind igen.

Fejlfinding

Hos Musimi kan du se om din løsning er (online) under Min konto, og på siden Min konto -> SIP-konto har du mulighed for at muse-klikke ‘debug’, hvor du kan se lidt mere information om din SIP proxy registrering.

I SPA-841 web-interfacet, under fanebladet Info, kan du også se ‘Registration State’ for de enkelte Ext linier. På samme side findes en del flere status informationer. Vil man se et øjebliksbillede, fx mens en samtale kører, da skal man opdatere web-siden, fx med F5.

Finder du lyden for svagt, hos dem du ringer til, da prøv med Handset Input Gain: 6 under fanebladet Phone. Det hæver lydstyrken 6dB.

Man kan køre log over i en server. Det fordrer man opsætter en server til at samle informationen. Se fx Sipura FAQ, her kan du downloade og finde en lille vejledning til et DOS program, der kan fungere som server. – I SPA-841 peger man på logserverens IP adresse under fanebladet System, i felterne ‘Syslog Server’ og/eller ‘Debug Server’. Log serveren skal køre når dette sættes op. Under fanebladet Ext x kan man nu vælge ‘SIP Debug Option’, vælg fx full. – For at aktivere klik på Submit All Changes.

Beskyttelse af konfigurationen

Hvis din SPA-841 sidder på et subnet med mange andre brugere, eller på offentlig IP, så er det en god idé at beskytte din konfiguration med password. Du kan password beskytte, ved under fanebladet System, at lægge dit kodeord i felterne Admin Passwd og User Passwd. Når du senere slår op på konfigurationen vil login user være hhv. admin eller user, alt efter, hvilken afsnit i websiderne du slår op på.

Provisioning og wizard

Provisioning er en måde at fjernstyre Sipura SPA. En nærmere beskrivelse af provisioning findes i SPA-841 Administration Guide. Med provisioning overgives hele, eller dele af styringen til en udbyder, alt efter, hvad udbyderen vælger i sin provisioning. Fordele kan være, at kunne opnå krypteret overførsel af lyden, at opnå automatisk opdatering af firmware, og at overgive ansvaret for det tekniske til udbyderen. Har du fortsat adgang til SPAs websider, efter provisioning er sat i gang, da vær opmærksom på at de parametre du ændrer måske også styres af provisioning. Via telefonens menu ’Factory Reset’ vil man altid kunne komme ud af en provisioning.

Lidt for de der ikke kan få nok om teknik. Skal man styre mange Sipura enheder, så se Sipura Config Tools.

Modsat provisioning kan brugeren selv styre SPA konfigurationen. Et eksempel herpå er ovenstående vejledning til opsætning. Som hjælp til den manuelle opsætning kan der bygges wizards, der kan konstrueres så man får vejledning undervejs. Wizarden er ofte opbygget, så man svarer på de enkelte spørgsmål, hvorefter wizarden lægger alle parametre ind i SPA.

Forskellige web-adresser

Når man går ind på adressen ’http://<spa-ip-addr>/admin/advanced´ vil man til højre i menuen kunne se links til forskellige adresser. Her kan bl.a. ses at man med adressen ’http://<spa-ip-addr>/’ kommer ind i den alimindelig User Login, og at man via ’http://<spa-ip-addr>/pdir.htm’ kommer frem til telefonbogen.

Reboot af SPA

 • ’http://<spa-ip-addr>/admin/reboot’

Hente en konfigureringsprofil fra en server

 • ’http://<spa-ip-addr>/resync?[[protocol://][server-name[:port]]/profile-pathname]’
 • Eksempel: ’http://192.168.2.217/admin/resync?prvserv/spa841.cfg’

Firmware opgradering fra en server

 • ‘http://<spa-ip-addr>/upgrade?[protocol://][server-name[:port]][/firmware-pathname]’ eller
 • ’http://<spa-ip-addr>/admin/upgrade?[protocol://][server-name[:port]][/firmware-pathname]’
 • Eksempel: ‘http://192.168.2.217/upgrade?tftp://192.168.2.251/spa.bin’

Konklusion

Spa-841 er ny på markedet, men den lever fuldt ud op til den høje kvalitet vi er vandt til fra Sipura. Jeg venter spændt på, hvad de mange nye parametre kan anvendes til. De fleste af dem er endnu ikke medtaget i manualerne. I forbindelse med 3.1.1(a) fik vi endnu flere faciliteter, men jeg synes de er svære at overskue ud fra Release noten. – Flere intelligente SIP funktioner fra Sylantro Systems og integration til løsninger som BroadWorks conferencing. Det bliver spændende at se om vi kan udnyttet det.

Se også

Musimimusen

Hurtig i gang med Sipura SPA-3000 mod Musimi

Musimimusen
Musimimusen

Master reset:

**** (tastetryk for at komme ind via telefonen)
73738# (for factory reset og dernæst) 1 (for confirm og lagde røret på)

Note: Der er mange parametre i SPA, derfor kan master reset give et godt udgangspunkt, nemlig fabrikkens forvalg af indstilling.

Find IP adressen

**** (tastetryk på telefonen)
110# (noterede adressen den sagde)

Jeg checkede om firmware skulle opdateres.

Der fandtes nyere hos Sipura, så jeg hentede pakken hjem og lagde det på SPA’en via exe-filen (m. Wnizip direkte fra zip-filen, uden at pakke den ud). (I øvrigt der findes også en ny kritisk sikkerhedsopdatering til Winzip).

Se opdateringen af SPA http://www.sipura.com/support

Fulgte derefter Musimis setup for SPA (2000) – til Line 1

Musimi Konfigurations wizard SPA-2000

Note: I SPA 3000 hedder parametrene det samme, så jeg får dermed de væsentligste sat i min SPA 3000 til samme værdier som Musimi har anbefalet for SPA 2000

Dermed virkede den del, i min SPA 3000, der er ligesom SPA 2000.

Jeg kan nu ringe ud og ind via Musimi. Dialplanet er lige nu lig med dialplan for SPA 2000.

Derefter gik jeg i krig med nr. 2 VoIP og PSTN.

Det kan bruges på mange forskellige måder.

I SPA User Guide (2.0.9) findes opdateret information om SPA 2000 og fra side 38 findes SPA 3000 specifikt

Jeg ønskede at lade min telefon være centrum for ind og udgående kald mod fastnet, Musimi, og mod en anden VoIP udbyder. Parametrene for den anden VoIP udbyder er lagt ind på PSTN siden, men i første omgang dog uden at aktivere registreringen. Det er måske atypisk. Måske kunne du ønske at ringe mellem PSTN og VoIP, som også er muligt. Evt. se i nedenståndet link: Voxilla – SPA 3000 QUA, og se nedenstående Bridging VoIP til PSTN og PSTN til VoIP (med PIN).

For at opnå min ønskede konfiguration har jeg på PSTN siden:

PSTN Line
Line Enable: yes

Proxy and Registration
Proxy: IP-adresse_på_en_anden_proxy (kunne også være proxy URL)
Register: no (indtil videre)
Subscriber Information
Display Name: mit navn
User ID: mit_andet_tlf_no
Password: pw_mit_andet_tlf_no

VoIP-To-PSTN Gateway Enable: yes
PSTN-To-VoIP Gateway Enable: no
PSTN Ring Thru Line 1: yes

FXO Timer Values (sec)
PSTN Answer Delay: 20 (så vi har 20 sec til at tage telefonen)
PSTN Dialing Delay: 2 (var 1 – sæt evt. til 2 ell. 3, hvis centralen er lidt sløvt med at tage imod DTMF)
PSTN Ring Thru Delay: 0 (undgår delay, ingen behov i forb.m. med dansk caller ID)
PSTN Ring Timeout: 8 (undgår at logikken timer ud mellem ringning fra PSTN)

PSTN Disconnect Detection
Detect CPC: no
Detect Polarity Reversal: no
Detect PSTN Long Silence: yes
PSTN Long Silence Duration: 30 (default)
PSTN Silence Threshold: medium
Detect VoIP Long Silence: yes
VoIP Long Silence Duration: 30 (default)
Detect Disconnect Tone: yes
Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;4(.25/.25/1+2)

NB: Polarity Reversal og CPC leveres normalt ikke til private. Hos TDC koster det 300 kr. i oprettelse og 25 kr. i kvartalet, hvis man ønsker signalerne.
NB Regler for disconnect i Danmark: Når du (A abonnenten) ringer til B (B abonnenten) så skal B have mulighed for at lægge på og tage samtalen igen på et andet apparat. Derfor, hvis B lægger på først, så vil der typisk gå mellem 90 og 120 sekunder før centralen sender Disconnect Tone. Dette gælder dog ikke ved kald til mobiltelefon. Hvis mobiltelefonen lægger på, så sendes Disconnect Tone med det samme. Lægger A abonnenten på først, så sendes Disconnect Tone med det samme.

FXO Port Impedance: 370+620||310nF (som det nærmeste af 400+500//330nF)
PSTN To SPA Gain: 10 (jeg kørte med fabriksindstillingen 0, men nogle finder lyden bedre med 10)

For at begrænse, at det kun er mig selv som kan kalde via PSTN når jeg åbner op
Under VoIP Users and Passwords (HTTP Authentication)
VoIP User 1 Auth ID: mit_musimi_tlf_no
VoIP User 1 Password: pw_mit_musimi_tlf_no

Under Admin, Advanced, Line 1, har jeg tilføjet

Gateway Accounts

Gateway 1: IP-adresse_på_en_anden_proxy (kunne også være proxy URL)
GW1 Auth ID: mit_andet_tlf_no
GW1 Password: pw_mit_andet_tlf_no

Dial Plan: (xxxxxxxx|112|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

Så virker kald via Musimi som før med den udvidede dialplan. Med telefon tast #0 kan jeg nu vælge fastnetlinie, og med #1 kan jeg vælge den anden VoIP udbyder.

Se konfigurationen

— Bridging VoIP til PSTN og PSTN til VoIP (med PIN) —

Jan Becher har testet brugen af Voxilla SPA 3000 config-wizard, og kom til denne komklusion.

Lav factory-reset

Følg Voxilla SPA 3000 config-wizard

Ret
Disconnect Tone: 425@-30,425@-30;4(.25/.25/1+2)
FXO Port Impedance: 370+620||310 nf
PSTN Ring Timeout: 8

Kilde: MusimiForum:820

— Resten, herfra og videre i teksten, er blot kommentarer —

Venligst lånt af Klaus, kendt fra Musimi forumet, har jeg pt. en SPA 2000 til at sammenligne med. Jeg kunne dermed se at mine gætterier holdte vand.

Ligesom for SPA 2000 kan SPA 3000 registrere på 2 proxy servere. På SPA 2000 hører de to VoIP1 og VoIP2 til hhv. telefon 1 og telefon 2. I SPA 3000 hører de til hhv. telefon og PSTN. Se manualen side 42, pkt. 4.2.3

Hvis man med SPA 3000 kun har 1 musimi konto, og man ikke ønsker 2 registreringer kørende mod samme, da er det også muligt. Se manualen side 52 pkt. 4.10, og side 55 pkt. 4.13.2

Udgående kald kan man via dialplan køre videre mod helt andre SIP adresser. Har man konti andre steder kan det gøres med autenticate. Via dialplan kan man så have “sin egen peering”.

Mangles første ciffer ved kald via fastnettet skyldes det at centralen ikke kan følge med.

PSTN Dialing Delay står som default til 1, man kan eventuel ændre værdien til 3 (sekunder).

Konklusion:

SPA 2000 kan håndtere 2 forskellige telefonapparater mod hver deres SIP konti (eller mod samme konto).
SPA 3000 kan håndtere 1 telefon og 1 fastnet linie mod hver deres SIP konti og telefon mod fastnet, samt visa versa. SPA 3000 har også muligheden for at bruge “egen peering”. Endvidere har både SPA 2000 og 3000 et hav af features. Der er flest i SPA 3000, og de er rimelig godt dokumenteret.

Vejledningen hos Musimi en stor hjælp til hurtigt at komme i gang – også for SPA 3000 – Da der er mange parametre at tage vare på.

SPA 3000 kan ikke som X-Lite køre registreret mod mange SIP proxi samtidigt, men SPA 3000 kan kalde med authenticate mod mange, også direkte IP til IP.

Såvel SPA 2000 som SPA 3000 virker til at være et SIP kvalitetsprodukt.

———-

Lidt mere dialplan

I Dialplan eksemplet kan der kun tastes tal mod fastnet linien, og det samme mod den alternative VoIP. Men dialplanen kan naturligvis udbygges på tilsvarende måde, som er vist mod Musimi. Ønskes dialplandet udbygget med TDC selvbetjeningen på fastnet linien da kunne det sandsynligvis se således ud:

På siden Line 1

Dial Plan: (xxxxxxxx|112|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#0,:>*xx*xx.#S0<:@gw0>|
<#0,:>*xx*xx.*#S0<:@gw0>|<#0,:>#xx*xx.*#S0<:@gw0>|<#0,:>*#xx#S0<:@gw0>|
<#0,:>#xx#S0<:@gw0>|<#0,:>*#xx#S0<:@gw0>|<#0,:>**xxS0<:@gw0>|
<#0,:>#xx*xx#S0<:@gw0>|<#0,:>*x#S0<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

I de viste dialplan har jeg valgt at bruge servicevalg med kode, fx #0, man kunne også vælge mønstergenkendelse i selve nummeret, fx |112S0<:@gw0>|

Portering af numre mellem mobil og fastnet er under vejs, men der er nok ikke ret mange flyttet endnu, så man kan også bruge dialplan til at sende alle kald til mobilnumre ud via FSTN. Det gøres i eksemplet her, plus alarm nummeret 112, samt at man stadig har muligheden med først at taste #0 for at komme ud via fastnettet. De øvrige 8-cifrede numre, plus 00 efterfulgt at et vilkårligt antal cifre, samt * efterfulgt af 2 cifre vil gå ud via VoIP1 IP-telefoni.

Dialplan: (2xxxxxxx<:@gw0>|[3456][01]xxxxxx<:@gw0>|112S0<:@gw0>|
xxxxxxxx|00x.|*xx|<#0,:>xx.<:@gw0>|<#1,:>xx.<:@gw1>)

Viderestilling med R-tasten

De fleste analogtelefoner har en R-tast. På apparater købt til brug mod bycentraler sender R-tasten et signal, som svarer til man lægger røret på i kort tid. Er det købt i Danmark er signalet ca. 100 millisekunder. Signalet kaldes også for ”sløjfebrydning” fordi det minder om at centralen mister forbindelsen en kort tid. På engelsk kaldes signalet bl.a. for hook-flash, eller blot flash signal. Dette signal kan bl.a. anvendes til viderestilling, men da signalet ikke er lige lang i alle lande, så kan vi tilpasse dette i Sipura SPA. Jeg har derfor under fanebladet Regional sat min til:

Hook Flash Timer Min: 0.05
Hook Flash Timer Max: .9

—————————–

Links til mere:

http://www.sipura.com/
http://www.sipura.com/support/
http://www.sipura.com/Documents/faq/

En tysk site IP-Phone-Forum har gode links vedrørende Sipura SPA
På IP-Phone-Forum.de http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=469
Se bl.a. “prima Posting zum SPA-3000″

Vil du mere i dybden med SPA 2000 end du finder i SPA User Guide, da kig her
Sipura SPA-2000 Administration Guide

Voxilla SPA-3000 Configuration Wizard
Voxilla SPA-3000 Configuration Wizard for Asterisk
Voxilla SPA Configuration Wizard (SPA 2000)
Voxilla FAQ Sipura SPA Series
First Looks: Sipura SPA-3000
Sipura SPA Users Group
SPA 3000 QUA

Musimi er med hos Voxilla, men jeg har ikke afprøvet – Dialplan, ringelyd, og sikkert mere til, adresserer ikke brugere i Danmark. Det har Voxilla så også et bud på. – Jeg synes faktisk at SPA vejledningen hos Musimi er tilstrækkelig, også for SPA 3000. Man kunne lave en wizard, som tager SPA 3000 specifikke løsninger med. Fordelen ved kun at have et og samme er, at eventuelle rettelser kommer med for alle. Og så har vi jo manualen til individuelle kreative ønsker.

InPhonex – Sipura SPA-3000 Setup Guide

Sipura 3000 er også omtalt på VOIP-info.org

Backup af SPA2000/3000

Se en vejledning lavet af Erik Palsbo Gamle MusimiForum:12590

NB: Man mister passwords, når man gemmer siden. feltet står som value=*************, så man skal lige lægge det/dem ind igen.
Da denne procedure er lidt teknisk har jeg derfor fået eStation til at anmode Sipura om en rigtig backup/restore funktion.

eller – Utility til Backup/restore af konfiguration

En bruger har bygget et program til at håndtere konfigurationsopsætninger SipuraUtil.exe. Læg det i en ny sti på disken. (Der findes også en nyere NewSipuraUtil.exe)

Anvendelse: SipuraUtil kan gemme op til flere konfigurationsopsætninger og det virker med alle Sipura SPA produkter. Betjeningen er drag-and-drop med musen.
Konfigurering: I programmet i menuen Options vælges Configuration. Her skriver man SPAs IP adresse.
Betjening: Med musen træk SPA boksen ned over ‘New File’. I dialogboksen navngiv konfigurationen. I programmet ses konfigurationen nu i en liste med det navn den fik før. Navnet kan nu med musen enten trækkes hen over skraldespanden, hvor den slettes igen, eller trækkes hen over SPA boksen, hvor man påbegynder indlæggelse af konfigurationen.
Reference: Voxilla forum